Horké letní dny přináší požáry v přírodě

Žhavé aktuality/Oznámení

28.07.2019 | Česká republika
Horké letní dny přináší požáry v přírodě
Vysoké denní teploty a málo srážek – to je ta „nejlepší“ kombinace pro požáry ve venkovním prostředí.

Jeden takový likvidovali u u Hříšic, části obce Jersice čtyři jednotky hasičů. Požár byl na tísňovou linku nahlášen v odpoledních hodinách. Na místo byly povolány jednotky profesionálních hasičů ze stanice Dačice a jednotky SDH obcí Budíškovice a Dačice. Vzhledem k rozsahu požáru a povětrnostním podmínkám operační středisko jihočeských hasičů zažádalo o mezikrajskou pomoc – u Jersic vypomohla jednotka z Nové Říše z Kraje Vysočina. Požár zasáhnul lesní školku s nízkými stromky a paseku na ploše přibližně 80 x 20 metrů. Po likvidaci požáru vyšetřovatel HZS po dohodě s majitelem stanovil výši vzniklé škody na 20 000,-. Příčina vzniku požáru je v šetření.

 

Jelikož horké dny nekončí, vysoké teploty můžeme očekávat i v následujících dnech, připomínáme několik rad, jak v přírodě nezpůsobit požár a neohrozit tím sebe či další osoby:

  • V přírodě se pokud můžete, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
  • Nezapomeňte, že v lesích je celoročně zakázáno kouřit, zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
  • Pokud budete rozdělávat otevřený oheň, je toto možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa a 100 metrů od stohů. Zcela zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem (lesy, louky, pole i strniště). V případě porušení tohoto nařízení můžete být pokutováni až do výše 15 000,-, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až na 25 000,-.
  • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Ideální pro rozdělání ohně je hliněný podklad.
  • Při teplém a suchém počasí a za silného větru doporučujeme v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
  • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
  • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů.
Zdroj: HZS Jihočeského kraje