Smuteční oznámení o úmrtí JUDr. Vladimíra Mühlfeita, bývalého předsedy OSH

Žhavé aktuality/Oznámení

14.02.2018
Smuteční oznámení o úmrtí JUDr. Vladimíra Mühlfeita, bývalého předsedy OSH
V hlubokém zármutku oznamujeme všem členům, spolupracovníkům a veřejnosti, že navždy odešel JUDr. Vladimír Mühlfeit. Zemřel 11. února 2018 ve večerních hodinách ve věku 68 let. 

r9k4wmp8e7-800.jpgJUDr. Vladimír Mühlfeit byl u zrodu samostatných hasičských odborů již v listopadu 1989, stal se druhým  předsedou Federálního Odborového svazu požárníků z povolání později Odborového svazu hasičů.  V těchto funkcích působil  od roku 1991 do roku 2008. JUDr. Vladimír Mühlfeit byl 14. května 1999 účastníkem rozšířené porady ministra vnitra na které bylo rozhodnuto, že hasiči se k 1. 1. 2001 dostanou do režimu služebního poměru. Stál také u založení Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni, pečující o sirotky po příslušnících bezpečnostních sborů kteří přišli o život při výkonu služby a těžce tělesně postižené kolegy.  Velice aktivně pracoval až do své smrti ve prospěch odborářů  ústeckého kraje  jako předseda krajské organizace OSH.

Poslední rozloučení se zesnulým proběhne 20. února 2018 ve 12 hodin v jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích


Čest jeho památce!

Převzato z webové stránky  Odborového svazu hasičů:
http://www.osh.cz/clanky-osh/smutecni-oznameni-o-umrti-judr-vladimira-muhlfeita-byvaleho-predsedy-osh