Sv. Florián, patron všech hasičů, slaví 4. května svátek

Žhavé aktuality/Oznámení

02.05.2019
Sv. Florián, patron všech hasičů, slaví 4. května svátek

sv-florian3.jpgSvatý Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně přeložit jako „kvetoucí či rozkošný", patří v Čechách mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii , poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno), které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl horlivým křesťanem a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal podle legendy opakovaně zbičovat a stahovat z kůže, ale Florián se i přesto odmítnul vzdát své křesťanské víry. Aquilinus ho tedy odsoudil k smrti.

florina6.jpgSvatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Byl provizorně pohřben křesťankou Valérií na jejím statku. Později byly jeho ostatky přeneseny a pohřbeny poblíž dnešního Lince  kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Floriánovi ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly v 11. století převezeny dvěma jáhny (jáhen - duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1138 – 1194, vládl 1177-1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem, papeže Lucia III. (1110 – 1185, jako papež 1181-1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna v katedrále sv. Václava v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.

florina5.jpgPamátka sv. Floriána je oslavována 4. května, letos to bude již 1715 let od jeho smrti. Sv. Florián se stal patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny uvádíme například: "Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián."

V souvislosti se svátkem svatého Floriána, našeho patrona, proto hasiči každoročně připravují nejrůznější společenské a preventivně výchovné akce, a dny otevřených dveří, na které Vás srdečně zveme.

HZS Středočeského kraje

U příležitosti svátku svého patrona svatého Floriána, který letos připadá na sobotu 4. května 2019, dají středočeští hasiči opět nahlédnout do míst, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná. 

sc-tab1.png
 

Otevřeno bude 21 z 33 stanic HZS Středočeského kraje, i když ne všechny územní odbory naplánovaly návštěvní den právě na první květnovou sobotu. V některých případech volily i jinou formu prezentace své práce a předvedení výjezdové techniky – a to na akcích, které mají dlouholetou tradici a zúčastňují se jich i ostatní složky integrovaného záchranného systému.


HZS Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádá každoročně při příležitosti květnového svátku sv. Floriána – patrona hasičů „Dny otevřených dveří“. Přijďte si prohlédnout stanice HZS a zároveň budete moci zažít práci hasičů na vlastní kůži. Na dvou stanicích bude mít veřejnost poprvé příležitost prohlédnout si nové výcvikové polygony – v Rychnově nad Kněžnou polygon pro výcvik hasičů a ve Velkém Poříčí unikátní lezecký polygon pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. V Jičíně se pak můžete těšit na tradiční Den složek IZS spojený se soutěží Jičínský hasič přežívá. 

ustec-kra-1-progr.jpgHZS Královéhradeckého kraje

Dny otevřených dveří na stanicích a akce HZS Královéhradeckého kraje při příležitosti svátku sv. Floriána v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje:

hk-plak-prog1.jpg

Územní odbor Hradec Králové

Dny otevřených dveří

 • centrální stanice Hradec Králové, nábřeží U Přívozu 122

 • stanice Hradec Králové – Pražská, Pražská třída

5. května 2019    9 – 16 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 16 hodin – pro školy

Na stanicích budou probíhat dynamické ukázky činností hasičů jako je vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel nebo hašení rozpáleného oleje. Na stanici Hradec Králové - Pražská ukážou hasiči navíc práci s novým bateriovým vyprošťovacím zařízením, kterým disponuje jednotka od loňského prosince. 

 • stanice Nový Bydžov, Bratří Mádlů 201

5. května 2019    9 – 16 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    8 – 15 hodin – pro školy
_________________________________________________________________________________________________________________

Územní odbor Jičín

Jičín
1. května 2019   9 – 15 hodin – „Jičínská májová středa“ spojená s akcí „Den složek IZS“ - prezentace současné a historické techniky na Valdštejnově náměstí v Jičíně spojená s ukázkami záchranářské činnosti složek IZS. Akce společná s dobrovolnou jednotkou města Jičína, Policií ČR a ZZS KHK. Doprovodným programem akce bude zabezpečení soutěže profesionálních a dobrovolných hasičů „Jičínský hasič přežívá“, která proběhne od 09:30 hod. do 14:00 hod.

Dny otevřených dveří

 • stanice Hořice, Otakarova 1500

5. května 2019    9 – 15 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 15 hodin – pro školy

Týden otevřených dveří

 • stanice Nová Paka, Ruská 1208

29. dubna – 5. května 2019    8 – 15 hodin – pro veřejnost a školy

Návštěvníci si boud moci prohlédnout nejen současnou zásahovou techniku, ale také historická hasičská vozidla. 

1. 6. Dětský den s IZS na hasičské stanici v Nové Pace - viz pozvánka v příloze

_________________________________________________________________________________________________________________

Územní odbor Náchod

 • stanice Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí

5. května 2019    9 – 16 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 16 hodin – pro školy

Veřejnost si může prohlédnout kromě stanice a zásahové techniky také unikátní lezecký polygon pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 • stanice Jaroměř, provizorní prostory v ul. Hradecká, objekt bývalé kotelny za prodejnou Lidl

5. května 2019    9 – 15 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 15 hodin – pro školy

 • stanice Broumov, Soukenická 71

5. května 2019    9 – 16 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 15 hodin – pro školy
_________________________________________________________________________________________________________________

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou

 • stanice Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010

5. května 2019    9:00 – 16 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9:00 – 16 hodin – pro školy

Veřejnost bude mít poprvé příležitost prohlédnout si výcvikový polygon pro práci hasičů, který simuluje těžké podmínky při zásahu u požárů. Polygon je součástí budovy stanice HZS Rychnov nad Kněžnou.

 • stanice Dobruška, Solnická 791

5. května 2019    9 – 16 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 16 hodin – pro školy

_________________________________________________________________________________________________________________


Územní odbor Trutnov

 • stanice Trutnov, Náchodská 475

 • stanice Dvůr Králové nad Labem, Zátopkova 3026

 • stanice Vrchlabí, Valteřická 1409

5. května 2019    9 – 17 hodin – pro veřejnost
6. května 2019    9 – 17 hodin – pro školy

V letošním roce je největší novinkou na stanici Trutnov nový chemický automobil a speciální kontejner na nouzové zastřešení budov. Na stanici ve Vrchlabí je to pak nová velkokapacitní cisterna.

HZS Ústeckého kraje
Den otevřených dveří stanice Ústí nad Labem

 

HZS Kraje Vysočina
Den otevřených dveří na hasičských stanicích Kraje Vysočina
vysocina.png

 


 

pardub-karaj.png

HZS Pardubického kraje
Pozvánka na Den otevřených dveří na centrální stanici Pardubice
pardub-kraj-prog.jpg

 


 

Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR