Změna termínu konání odborného semináře

Žhavé aktuality/Oznámení

21.05.2020 | Liberec/ Liberecký kraj
Změna termínu konání odborného semináře


Termín semináře NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY na den 17.6.2020 byl oficiálně s ohledem na nynější situaci zrušen. Nový termín byl stanoven na 25.11.2020. 

Na tento nový termín potvrdili opětovně svou účast i oba externí přednášející Ing. Petr Boháč a Ing. Stanislav Toman. Ing. Toman je hlavním autorem filozofie větrání CHÚC pro český soubor norem PBS a přednese změny účinné od 1.3.2020. Ing. Petr Boháč představí celou velkou škálu dalších změn v souboru norem PBS taktéž účinnou od 1.3.2020. Pokud zbyde v dopolední části prostor, probere Ing. Boháč i problematiku dalších budoucích změn v oblasti PBS.

Odpolední část semináře, která byla a je stále cílena na osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany, bude řešit zejména elektromobilitu. Nepůjde jen o automobily s pohonem na elektrickou energii, ale obecně o rozmáhající se výrobky a spotřebiče, které obsahují dobíjecí akumulátory jako např. elektronické cigarety, elektrokola, elektrické longboardy a další. Seminář bude pořádán opět ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Liberci (dále jen „ČKAIT“) a bude pro její členy hodnocen 1 bodem do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Způsob přihlašování se na seminář s dalšími informacemi bude zveřejněn v průběhu září 2020. Účastníkům ročníku 2019 bude automaticky zaslána pozvánka na jejich evidované e-maily. Tradičním místem této události je přednáškový sál oddělení patologie Krajské nemocnice Liberec a.s. v Liberci - prozatím jím zůstává i pro letošní rok. S ohledem na vývoj epidemiologické situace může dojít ke změně místa konání nebo k úplnému zrušení letošního ročníku, o čemž budeme průběžně informovat.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
Zdroj: HZS Libereckého kraje