Dny GIS aneb Když je vody málo a jindy zase příliš

Žhavé aktuality/Pozvánka

08.11.2019 | Liberec/ Liberecký kraj
Dny GIS aneb Když je vody málo a jindy zase příliš

Dny GIS jsou přehlídkou desítek a stovek map, které ukazují různé pohledy na města a krajinu kolem nás. Akce je určena především pro žáky základních a středních škol a studenty vysokých škol, program je určen i veřejnosti. Přijďte se přesvědčit 12.–14. listopadu do budovy G Technické univerzity v Liberci. 

„Každý rok mají DnyGIS Liberec jedno téma, kterému se snažíme věnovat. Jsme svědky výrazných klimatických změn, jistě jste si všimli dlouhých epizod sucha. Například v loňském roce se návštěvníkům liberecké či jablonecké přehrady naskytl smutný pohled na extrémně nízký stav vody, ” říká jeden z organizátorů, Daniel Vrbík z Technické univerzity v Liberci a dodává: „Když do vyschlé krajiny přijde prudký déšť, půda nezvládá vodu vsakovat a objevují se lokální bleskové povodně. Letos jsme se tedy tematicky rozhodli zaměřit akci na oba tyto extrémy.”

Pro návštěvníky Dnů GIS budou připraveny praktické ukázky práce geografů, kteří využívají geografickými informačními systémy. Již 19. ročník seznámí návštěvníky s moderními postupy práce s mapami a geografickými daty regionální i celostátní instituce, jako jsou Magistrát města Liberce, Krajský úřad Libereckého kraje, Gymnázium v Jeronýmově ulici, Česká geologická služba, iQlandia Liberec, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje či hostující Technická univerzita v Liberci. Těšit se mohou na ukázku 3D tisku krajiny Liberce a Ještědu včetně toho, že připravit si potřebná data zvládne opravdu každý. Na hotových modelech si osahají Liberecký kraj a zkusí určit povodí jizerskohorských přehrad. Při putování po mapě Libereckého kraje se zájemci naučí pracovat s mapou, a to nejen digitální, ale i papírovou. Že se se suchem, velkou vodou a změnami klimatu počítá i v územním plánování vysvětlí odborníci z Magistrátu města Liberce. S hasiči zjistí, jak GIS pomáhá při povodních a požárech.

Pro širokou veřejnost je mimo stanoviště připravena také večerní přednáška, pořádaná ve středu 12. 11. od 18.00 v prostorách Technické univerzity. Bude se skládat ze dvou částí, první část „Voda a krajina“ představí výzkum České geologické služby v chování povrchové a podzemní vody v návaznosti na plánované rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Druhá část „Voda a město“ se zaměří na to, jakým způsobem se v historii vzájemně ovlivňovaly a nadále ovlivňují město Liberec a voda v něm.

Akce GIS Day byla ve světě poprvé uspořádána v roce 1999. V Liberci se s Dny GIS veřejnost setkává již od roku 2000. Za tu dobu ji navštívily tisíce žáků základních a středních škol ze všech částí Libereckého kraje. Dny GIS v Liberci si za devatenáct let své existence vypracovaly renomé akce s vysokou vzdělávací hodnotou, kterou oceňují pedagogové základních a středních škol. Známkou unikátnosti akce v celosvětovém měřítku pak je spolupráce desítek institucí, které geografické informační systémy a geografii používají pro tvorbu prostorových databází, analýzy dat a tvorbu map.

Více informací o akci na http://dnygis.tul.cz.
Zdroj: HZS Libereckého kraje