Pozvánka: Odborný seminář

Žhavé aktuality/Pozvánka

02.09.2022 | Hradec Králové/ Královéhradecký kraj
Pozvánka: Odborný seminář

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádá ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, z.s. dne 20. 9. 2022  odborný seminář „Ochrana domácností před požáry a nebezpečnými plyny, prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav“.

Seminář je určen pro zástupce měst a obcí, sociálních zařízení, kultury, zástupce bytových družstev a SVJ, případně další odborníky z oblasti požární ochrany (OZO, TPO). Pozvánka včetně závazné přihlášky je umístěna na webových stránkách České asociace hasičských důstojníků.

Odkaz na pozvánku

Odkaz na registraci:
ttps://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=df9OC8SkcUGDY1cLhgskBeA4YQSjvaFLvswNiLxYEZVUMjJTUzJFMFQxTkhBUUJLUUNQUFlTU0JGUC4u

Seminář je pořádán v rámci dotačního programu poskytnutého GŘ HZS ČR a je tedy pro účastníky bezplatný.

Počty požárů v domácnostech stále tvoří velmi významnou skupinu požárů, mezi kterými evidujeme závažné následky na životech a zdraví našich občanů. Rovněž úniky nebezpečných plynů, jako je oxid uhelnatý, patří k velkým rizikům pro obyvatele. Přitom instalace detekce je jednou z možných ochran životů a zdraví. Důležité téma, které bude v rámci semináře zahrnuto, jsou informace o první pomoci.

Seminář je celkově zaměřen na předání základních informací v uvedených oblastech a doufáme, že přispěje ke zvýšení bezpečnosti našich občanů.

Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti

Zdroj:
HZS Královéhradecký kraj

Foto: ilustrační