Jak bydlet (ne) bezpečně je seminář o komplexní problematice požární ochrany bytových domů

Vzdělávací akce

22.01.2018 | Praha
Jak bydlet (ne) bezpečně je seminář o komplexní problematice požární ochrany bytových domů

 

Akce se koná 13. 2. 2018 na Mariánském náměstí 2, Praha 1 - Pořádá: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, Oddělení krizového managementu 

HZS hl. m. Praha řeší každoročně desítky podnětů obyvatel bytových domů týkajících se porušování povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně, a to především ve společných prostorách domů. Je úniková cesta skutečně únikovou cestou nebo skladištěm? Je využití půdy, sklepů a garáží v souladu s bezpečnostními pravidly?  Je zateplení domů z požárního hlediska bezpečné?

 

Neznalost povinností v oblasti požární ochrany, nedbalostní chování obyvatel bytových domů a v mnoha případech i značná lhostejnost k prostředí, kde žijeme,  může vést k požárům bytových domů s tragickými následky! Cesta k bezpečnému bydlení je jednoduchá! Zodpovědnost, důsledná prevence,  znalost a respektování bezpečnostních pravidel.

 

Na semináři se představí odborníci z řad HZS hl. m. Prahy zabývající se požární ochranou v bytových domech, resp. vyšetřováním příčin požárů, dále se účastníci seznámí s prezentací požáru v bytovém domě - Grenfell Tower v Londýně, včetně problematiky požární bezpečnosti zateplovacích systémů v ČR,  odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany sdělí své zkušenosti z praxe v bytových domech, projektant staveb se zaměří na úskalí projektování bytových domů z hlediska požární ochrany a bude představen Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Seminář je určen pro správcovské firmy bytových domů, pro společenství vlastníků bytových jednotek a pro odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany.  


Program :

 

08:15 - 09:00

Prezence účastníků semináře, coffee break

09:00 - 09:15

Zahájení semináře, úvodní slovo

09:15 - 09:45

Nejčastější závady při požárních kontrolách bytových domů

por. Ing. Ivana Sitařová, HZS hl. m. Prahy

09.45 -10:10

Základní principy požární bezpečnosti bytových domů ve vztahu k užívání objektu

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Profesní komora požární ochrany  

10:10 - 11:00

coffee break

11:00 - 11:25

Příčiny požárů v bytových domech

mjr. Bc. Martin Kavka, HZS hl. m. Prahy

11:25 - 11: 50

Požární prevence v bytových domech

Ing. Pavla Tománková,  Propbs - Vyškov

11:50 - 12:15

Portál bezpečnosti a krizového řízení hl. m. Prahy

Mgr. Petra Vítková, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, oddělení krizového managementu

12:15 -12:50

Požární bezpečnost zateplovacích systémů v ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D,  Sdružení EPS ČR

12:50 -13:00

Závěrečné slovo, ukončení semináře

 

Změny v programu vyhrazeny

 

Způsob přihlášení  a organizační pokyny:   

kontaktní email : jitka.maudrova@hzspraha.cz

 

 • Do emailu uveďte :  Vaše jméno, příjmení, název společnosti, kterou zastupujete a adresu společnosti.

 • O přijetí Vaší přihlášky budete zpětně informováni.

 • Přihlášky přijímáme do 9. února 2018 do 12:00 hod. nebo naplnění kapacity sálu.

 

Organizační pokyny:

 

 • datum konání : 13. února 2018
 • místo konání: Mariánské náměstí 2, Praha – Velký sál zastupitelstva (vstup hlavním vchodem)
 • příchod účastníků: od 08:15 hod.
 • časový rozsah semináře : 09:00- 13:00 hod.
 • občerstvení : zajištěno (káva, čaj, voda, koláče)
 • oběd: nezajištěn
 • šatna : zajištěna
 • parkování : nezajištěno
 • účast na semináři je zdarma