Žhář na Břeclavsku splácí náklady spojené s výjezdy

HZS Jihomoravský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

24.08.2020 | Břeclavsko/ Jihomoravský kraj
Žhář na Břeclavsku splácí náklady spojené s výjezdy

Pondělí, 24. srpna 2020 – V roce 2018 začala na Břeclavsku série požárů trav, polí a strnišť. Tato série pokračovala také v roce 2019. Za požáry stál mladý student, který svým jednáním způsobil nemalou škodu hasičskému sboru. 

Mladík, věkem těsně po dovršení plnoletosti, zakládal požáry v okruhu 2 km od svého bydliště. Poslední požár, u kterého se podařilo pohotovým zemědělcům pachatele vyfotit, se udál v červenci 2019. Díky pořízené fotografii byl mladík dopaden a následně se přiznal k 10 požárům.

Při těchto 10 událostech zasahovalo celkem 11 jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a 11 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Pachateli byla uložena pokuta příkazem na místě, kterou zaplatil. Avšak horší než pokuta, je náhrada výdajů jednotkám požární ochrany. Při úmyslném zapálení totiž není rozhodující, zda u požárů vznikla nebo nevznikla škoda na majetku, ale viník (kromě výjimek uvedených zákonem) hradí náklady vzniklé úmyslným protiprávním jednáním. Ty se vypočítají z paušální částky 5600 Kč za každou započatou hodinu zásahu každé zasahující hasičské jednotky.

Celková výše škody, která vznikla Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje a zřizovatelům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, byla vyčíslena na částku převyšující 100 000 Kč.

Mladík tak na své jednání dlouho nezapomene. V současné době má za sebou několik splátek dle smluveného splátkového kalendáře.
Jaroslav Mikoška – tiskový mluvčí HZS JmK
Zdroj: HZS Jihomoravského kraje