Den s linkou 112 se vydařil

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

13.02.2017
Den s linkou 112 se vydařil
Mezinárodní den tísňové linky 112 letos poprvé hasiči oslavili akcí v obchodním centru v Karlových Varech. Cílem akce bylo poutavou formou, zaměřenou především na děti, připomenout jednotlivé národní tísňové linky a především pak evropskou linku 112. 
Historie tísňové linky 112 sahá do roku 1991, kdy bylo zavedené jako jednotné evropské číslo tísňového volání. Od tohoto roku začaly jednotlivé evropské státy zřizovat tuto linku. V České republice začal proces přípravy 112ky v roce 2000, o dva roky později se spustilo testování a od roku 2004 už ve všech krajích fungují telefonní centra evropské tísňové linky 112, které obsluhují hasiči. Linka má také svůj mezinárodní den, který každý rok připadá na datum 11.2. Ten letošní se karlovarští hasiči rozhodli oslavit při akci v obchodním centru v Karlových Varech, kde připravili pro návštěvníky stánek s různými aktivitami. Ty byly zaměřené především na děti, které si mohly vyzkoušet například simulaci volání na tísňovou linku se skutečným operátorem této linky, mohli si vyzkoušet interaktivní hru Tísňomat, která učí právě nejmenší správně volat o pomoc při nejrůznějších situacích. Také si mohli pomocí omalovánek vyzkoušet znalosti o jednotlivých národních linkách, kdo je používá a kdy se na koho obrátit s prosbou o pomoc. Během odpoledne se u stánku hasičů vystřídaly desítky dětí, své znalosti o lince 112 i ostatních národních linkách si vyzkoušela i řada rodičů.
Vzhledem o ohlasům připraví hasiči další den s linkou 112 zase příští rok a určitě s dalšími atrakcemi.
A na úplný závěr jen malé shrnutí, jak správně volat na tísňovou linku.
Kdy volat linku 112
 • Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek.
 • Při cestách do zahraničí.
 • Pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti.
 • Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů.
 • Linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší - na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
 • Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd., můžete se obracet přímo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie, 156 městská policie), která jsou v současné době rovnocenná číslu 112.
 Jak volat na linku 112?
Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte:
 • Co se stalo a jestli se někdo zranil.
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
 • Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
 • Udělejte, co ti operátor říká.
Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.
Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují!  
Martin Kasal
Tiskový odbor
HZS Karlovarského kraje