Dvakrát ve dvou dnech zachraňovali hasiči zraněné osoby z historických dolů

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

05.06.2019 | Karlovarský kraj
Dvakrát ve dvou dnech zachraňovali hasiči zraněné osoby z historických dolů

V obou dvou případech se jednalo o prověřovací cvičení 

V pondělí důl Jeroným na Sokolovsku, v úterý důl Johannes u Božího Daru. Dvakrát ve dvou dnech hasiči pokaždé jinou technikou zachraňovali osoby z podzemí při simulovaném závalu. V obou případech se jednalo o prověřovací cvičení, kdy účastníci dopředu nevěděli, co je pod povrchem čeká.

Důl Jeroným i Johannes jsou jedny z nejatraktivnějších historických důlních děl v regionu, které jsou zpřístupněné veřejnosti. Každou sezonu je navštíví množství turistů. I když jsou tato důlní díla pravidelně kontrolována, může zde dojít ke zranění osob či částečnému závalu. Na tento typ zásahu musí být hasiči připraveni. Jedná se o záchranu ve velmi špatně přístupném prostoru, navíc zde hrozí ztráta orientace.

Při zásahu v dole Jeroným hasiči prováděli záchranu zraněných osob vynesením v nosítkách přímo chodbami. Museli se vypořádat s výškovým převýšením a především s těsným prostorem v některých místech. Z deseti figurantů jich sedm v doprovodu hasičů odešlo z dolu bez zranění, tři osoby pak museli hasiči zachránit. Ve štole Johannes čekala na hasiče ještě náročnější záchrana. Zde byl simulovaný zával hlavní přístupové trasy a jedinou možností, jak se vůbec k uvězněným osobám dostat a kudy je zachránit, bylo větrací nouzovou šachtou hlubokou 42 metrů. Bylo tak nutné využívat lezeckou techniku. V šachtě jsou žebříky, po kterých pět figurantů s doprovodem hasičů vyšplhalo na povrch, zbylé tři zraněné osoby bylo potřeba na nosítkách vytáhnout na lanech podél žebříků. Záchrana tak byla časově i fyzicky velmi náročná.

Obě cvičení ukázala, že je potřeba upravit taktiku na podobný typ zásahů, náročných především na velké množství záchranářů a vybavení. V obou případech zasahovali hasiči z profesionálních stanic i dobrovolné jednotky.  

V posledních čtyřech letech zasahovali hasiči v Karlovarském kraji u 36 událostí, které jsou zařazené jako záchrana osob či zvířat z hloubky a u 34 událostí zařazených jako záchrana osob a zvířat zasypaných či zavalených. U těchto událostí bylo 24 osob zraněno, 6 usmrceno a 32 zachráněno.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje