Hasiči se kvůli chřipce ptáků připravují k zásahu.

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

01.03.2017
Hasiči se kvůli chřipce ptáků připravují k zásahu.
Likvidace dvou chovů drůbeže na Chebsku začne ve čtvrtek v ranních hodinách. Veterinární správa navíc požaduje i evidenci veškerého chovaného ptactva ve tříkilometrovém ochranném pásmu. 
Kvůli potvrzenému výskytu viru chřipky ptáků provede státní veterinární správa likvidaci dvou chovů drůbeže u Františkových Lázní. V součinnosti s veterináři budou zásah provádět hasiči ze všech profesionálních stanic v Karlovarském kraji, na místě budou také dekontaminační linky pro zasahující osoby a techniku ze Zbiroha a Hlučína, v rámci mezikrajské pomoci bude na místě zasahovat ještě další dvacetičlenná skupina profesionálních hasičů z Plzeňského kraje. Samotný zásah začne ve čtvrtek v 7 hodin ráno. Kvůli ustavení velkého množství potřebné techniky pro zásah i zázemí pro všechny zasahující bude zcela uzavřeno okolí obou chovů.
Kromě samotného zásahu v ohniskách chovu stanovila veterinární správa tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo od obou chovů. V těchto pásmech platí od středy povinnost pro obce, stanovená vydaným nařízením veterinární správy, provést sčítání veškerého ptactva v ochranném pásmu a ptactva v komerčních chovech v dozorovém pásmu. Starostové obcí mají na provedení sčítání sedm dní. To bude provedeno fyzickou návštěvou všech domácností, kde se předpokládá nejen malochov několika kusů slepic pro domácí využití, ale i chov okrasného ptactva. Sčítání je určené pouze pro evidenci ptactva v určeném pásmu. V žádném případě se nejedná o utracení tohoto ptactva. Samotné sčítání podle nařízení mají zabezpečit obce, v případě že by kapacitně nebylo možné včasnou evidenci zajistit, mohou se obce obrátit na krizový štáb ORP Cheb, odkud by ve spolupráci s hasiči bylo možné poskytnout další osoby především z řad dobrovolných hasičů a nevládních neziskových organizací.
Z nařízení veterinární správy mají obce také povinnost vhodným způsobem, například obecním rozhlasem, seznámit všechny chovatele se situací. Především o potvrzeném výskytu viru na Chebsku a o povinnosti dodržet předpisy, kterém mají zabránit zavlečení viru do chovu. Dále pak nařízení nenavštěvovat chovy, kde se nákaza nachází, a pokud do takového chovu musí chovatel na nezbytně nutnou dobu, tak dodržet hygienické podmínky.
Tříkilometrové ochranné pásmo se týká obcí Hazlov, Poustka, Vojtanov, Františkovy Lázně a Cheb.
Virus ptačí chřipky byl na Chebsku potvrzen už v minulých týdnech na dvou místech, a to u volně žijících ptáků v okolí Ohře a vodní nádrže Skalka.
Martin  Kasal  
tiskový mluvčí
HZS Karlovarský kraj