Obě ohniska ptačí chřipky jsou zlikvidována, zásah trval nepřetržitě sedmnáct hodin

HZS Karlovarského kraje//Žhavé aktuality/Z regionů

03.03.2017
Obě ohniska ptačí chřipky jsou zlikvidována, zásah trval nepřetržitě sedmnáct hodin

Na Chebsku hasiči společně s veterinární správou likvidovali tisíce kusů drůbeže. Celou dobu pracovali v režimu zvýšené osobní ochrany. 

Kvůli potvrzenému výskytu viru chřipky ptáků ve dvou komerčních chovech drůbeže na Chebsku pomáhali hasiči od čtvrtečního rána veterinární správě s likvidací zhruba 34 tisíc kusů drůbeže. Celý zásah byl veden podle standardní typové činnosti pro tento typ zásahu. Protože se jedná o virové onemocnění drůbeže, platí pro všechny zasahující i ostatní osoby pohybující se v místě ohniska režim zvýšené osobní ochrany. A to i přesto, že dosud nebyl nikde prokázán přenos této virové nákazy z ptáka na člověka. Kvůli bezpečnosti zasahujících tak všichni, kteří vstupovali do takzvané nebezpečné zóny, tedy samotných chovů drůbeže, byli vybaveni ochranným oblekem a maskou s filtračními prostředky. Při opouštění chovu museli projít osobní dekontaminací a následně byly použité osobní ochranné prostředky uloženy pro jejích další likvidaci. Dekontaminací musela projít i všechna vozidla opouštějící prostor samotného zásahu.

Zásah začal v chovu v Klestu a to ve čtvrtek v sedm hodin ráno. Každá skupina hasičů a veterinářů, která vstupovala do zóny, prošla školením zásad zacházení s drůbeží a zásad osobní ochrany. Po likvidaci celého chovu v Klestu přejeli hasiči a veterináři k chovu v Poustce, kde celý zásah pokračoval stejným způsobem a ve stejném režimu. Ukončený byl o půlnoci, dalších několik hodin pak trval odjezd veškeré techniky. Celkem bylo nutné na zásah použít přes padesát kusů zásahové techniky a více než stovka zasahujících. Samotnému zásahu v Klestu a Poustce předcházela důkladná příprava i za spolupráce policie a ORP Cheb.

Nutnost provést zásah tohoto typu po potvrzení virové nákazy vychází z veterinárních nařízeních. Také krajská hygienická stanice upozorňuje na důležité informace v souvislosti s výskytem chřipky ptáků v našem kraji. Vydala k tomu následující informační leták, určený především pro osoby zasahující v ohnisku nákazy:

 

V rámci předběžné opatrnosti je nutné provádět sledování svého zdravotního stavu v režimu tzv. pravidelné denní sebekontroly, který je uveden níže. Riziko nákazy ptačí chřipkou u zasahujících osob v ohnisku nákazy je minimální a to jednak z důvodu použití vhodných ochranných osobních pracovních pomůcek a prokázaného typu chřipky A (H5N8).

Vzhledem k současnému výskytu sezónní chřipky u lidí nelze vyloučit, že se u některé ze zasahujících osob do 10 dnů od poslední akce v ohnisku nákazy objeví klinické příznaky chřipky (např. horečka, kašel, bolest v krku, svalové a kloubní bolesti, zažívací potíže – pocit na zvracení, zvracení, průjem). V případě, že se u osob objeví výše uvedené příznaky (během 10 dnů od posledního zásahu) měly by kontaktovat linku 150, kde obdrží kontakt na dostupného pracovníka odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, kterému sdělí informace o zdravotním stavu.

 

Pravidelná denní sebekontrola:

• Doba trvání:  10 dní od poslední expozice infekčnímu agens – tedy od data posledního zásahu

• Rozsah: sledovat svůj zdravotní stav s důrazem k následujícím příznakům:

  • horečka (kolem  38o C),

  • kašel,

  • bolest v krku,

  • svalové a kloubní bolesti,

  • zažívací potíže – např. pocit na zvracení, zvracení, průjem.

 

Základní informace o ptačí chřipce typu A (H5N8)

•           Onemocnění napadá primárně drůbež a ptactvo.

•           Původcem onemocnění jsou viry.

•           Případy přenosu nákazy na člověka u tohoto potvrzeného typu A (H5N8) nebyly ve světě zaznamenány.

•           Virus se nepřenáší z ptáků na člověka.

•           Případné riziko nákazy pro člověka ptačí chřipkou je vždy vázáno s těsným kontaktem, a to s nemocným nebo uhynulým ptákem, jeho sekrety nebo kontaminovanými předměty.


 

Martin Kasal
tiskový mluvčí
HZS Karlovarského kraje