Podcenit čištění komínů se nevyplácí

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

07.02.2017
Podcenit čištění komínů se nevyplácí
Větší počet požárů usazeni v komínech řeší během letošní zimy hasiči v kraji. Způsobené to může být většími mrazy a tím i větší nutnosti topit. 
Tři desítky požárů komínových těles. Taková je zatím bilance probíhající zimy v kraji. Oproti předchozím sezonám se jedná o nárůst těchto případů. Na vině může být i mrazivější zima, která si žádá intenzivnější topení a tím i vzrůstá riziko vniku usazenin v komínech a následně jejich zahoření. Platná legislativa určuje minimální počet čištění spalinových cest podle typu a používání kamen, zároveň jasně říká kdy a za jakých podmínek se provádí kontroly a revize. Zatímco čištění komínů si mohou provádět majitelé kotlů sami, kontroly a revize musí provádět odborníci. Ti také na tuto činnost vystaví potvrzení. Vhledem k velkým mrazů a více protopeného paliva může docházet k rychlejšímu usazování sazí v komíně. Majitelé kotlů by tak měli čištění věnovat více pozornosti a nespoléhat na běžný interval, který se jim osvědčil například v minulé, teplotě mírnější sezoně. Velký vliv na tvoření usazenin v komíně má i dodržování návodu výrobců kotlů a používaného paliva. Především při použití nevyschlého dřeva se mohou usazeniny tvořit velice rychle.
Pokud i přes pravidelnou údržbu spalinové cesty dojde v komíně k požáru, vznikají uvnitř velmi vysoké teploty. Tím hrozí prasknutí komínového tělesa a jednak únik nebezpečných plynů do všech prostorů domu a také možnost přenosu tepla z komína na hořlavé materiály v jeho blízkosti. Může tak dojít k rozšíření požáru, nejčastěji do střešní konstrukce.
Rada hasičů tak je nepodceňovat pravidelné čištění spalinové cesty a to především s ohledem na intenzitu topení. Přesný interval správného čištění si musí každý majitel kotle vypozorovat sám. Jako vždy ale platí, že častěji je rozhodně lepší, než když už je pozdě.
Martin Kasal
Tiskový odbor
HZS Karlovarský kraj