Požáry suché trávy, polí či lesních porostů

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

10.07.2023 | Karlovarský kraj
Požáry suché trávy, polí či lesních porostů

Události v kraji zatím nejsou velkého rozsahu, jejich četnost ale stoupá 

Minimum srážek, slunečné počasí a vysoké teploty. Tyto jevy posledních dní se významně podepsaly na výjezdové činnosti hasičů v Karlovarském kraji. Zatím žádná událost nebyla velkého rozsahu, všechny ale mají velmi podobné znaky, a to je špatná dostupnost a rychlé šíření. Na všechny nahlášené požáry v přírodním prostředí tak aktuálně operační středisko vysílá větší počet jednotek, aby bylo zajištěné především rychlé zastavení postupu požáru. V průběhu víkendu tak v nejexponovanějším čase byly najednou nasazeny i čtyři desítky jednotek požární ochrany.

Od začátku měsíce července do pondělí 10. července likvidovali hasiči v Karlovarském kraji celkem 45 požárů (v loňském roce ve stejném období to bylo 29 požárů, v předloňském roce pouze 9). Naprostá většina z tohoto počtu jsou požáry suché trávy, pole a strnišť či lesních porostů.

Z pohledu hasičů se tak jedná o vysoce rizikové období. I minimální neopatrnost při používání otevřeného ohně v přírodě může způsobit požár, který se následně rychle šíří. Je tak nutné, aby každý, kdo zpozoruje jakékoliv příznaky hoření v přírodě, aby neprodleně vše nahlásil na tísňovou linku. Zároveň platí, že je nutné dodržovat základní pravidla:

  • v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa,
  • v lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • je zakázáno vypalování trávy a porostů.

V případě vyhlášení období zvýšeného nebezpeční vzniku požárů může hejtman kraje ještě více zpřísnit podmínky pohybu a činností v přírodě, a to na celou dobu a celé území kraje, pokud podmínky pro toto nebezpečí stále platí.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje