Při železniční nehodě použili záchranáři společný informační systém

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

08.07.2020 | Karlovarský kraj
Při železniční nehodě použili záchranáři společný informační systém

Díky unikátnímu elektronickému nástroji mohou složky IZS navzájem sdílet informace o účastnících nehody, informační linka pomáhá i příbuzným 

Během mimořádných událostí s velkým počtem účastníků je pro všechny zasahující složky důležitým faktorem relevantní informace o skutečném počtu a stavu zraněných či jinak zasažených osob. HZS Karlovarského kraje tak před třemi lety inicioval společný záměr základních složek IZS, zdravotnických zařízení a kraje na vytvoření jedinečného elektronického systému, který informačně propojuje právě všechny zasahující složky. Tento systém nazvaný MicroRescue zatím využívá pouze Karlovarský kraj. Použitý v upravené formě byl při řešení epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, ve své původní formě, ve který byl vyvinutý, byl tento systém použitý při železniční nehodě v Perninku vůbec poprvé.

Systém funguje tak, že pro dané neštěstí je vytvořena samostatná událost, do které jsou podle předem zavedených kritérií zapisování všichni účastníci. Zapisovat do události mohou záchranáři, hasiči, policisté a také pracovníci zdravotnických zařízení, do kterých jsou zraněné osoby rozváženy, při této konkrétní události to byla krajská nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Sokolově. Všechny složky mohou zároveň do přehledu evidovaných osob nahlížet a mají tak aktuální přehled o počtech, závažnosti či o transportech. V návaznosti na systém je aktivována informační linka, kterou obsluhují hasiči. Volat na tuto linku mohou příbuzní účastníků nehody, kteří se mohou zeptat na konkrétní osobu. Operátor linky nikdy nesděluje nic ke zdravotnímu stavu osob, pouze může potvrdit, že osoba stejného jména je či není zapsána v seznamu a do jakého zdravotnického zařízení byla transportována. Pokud není osoba stejného jména v seznamu uvedena, mohou se volající na linku obrátit znovu později. Informace v systému jsou doplňovány podle toho, jak pokračuje zásah a jak jsou zranění tříděni, rozváženi do nemocnic a také podle toho, kdy jsou ztotožněny ze strany policie. Informační linka byla aktivována dvě a půl hodiny od nahlášení nehody v Perninku, aktivace byla zveřejněna na webových stránkách či sociálních sítích záchranných složek či kraje, hned první minutu od zveřejnění začaly na linku přicházet hovory. Celkem operátoři vyřídili 39 volajících.

Kromě příbuzných účastníků nehody se na infomační linku obraceli i pracovníci ambasád s dotazy, zda mezi zraněnými nejsou lidé cizích národností. Na své občany se ptali pracovníci například z velvyslanectví USA, Rumunska, Bulharska, Austrálie, Kanady či Ruska.

O systému jsme informovali v době jeho vývoje, zde je odkaz na zprávu zveřejněnou u nás na webu: https://www.hzscr.cz/clanek/informacni-centrum-bude-slouzit-volajicim-pri-udalostech-s-velkym-poctem-zasazenych.aspx

Zdroj: HZS Karlovarského kraje