Rychlejší a dostupnější pomoc lidem v Karlovarském kraji zajistí plánované společné operační středisko

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

14.08.2018
Rychlejší a dostupnější pomoc lidem v Karlovarském kraji zajistí plánované společné operační středisko

integr-zachr-system7.jpg
Rok od roku roste v kraji počet mimořádných událostí, při kterých zasahují hasiči, záchranáři, policisté i další bezpečnostní složky. Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem by proto chtěl Karlovarský kraj nechat vybudovat „Společné operační středisko 112“, kde by byli zástupci jednotlivých složek neustále v osobním kontaktu. Urychlila by se tak pomoc lidem a byla by podstatně dostupnější. O uskutečnění záměru jednali na krajském úřadě představitelé vedení kraje, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Krajského policejního ředitelství, Městské policie Karlovy Vary i další zainteresovaní odborníci.
 

znak-Karl-vary.jpg„Naším úkolem je zajistit bezpečnost obyvatel kraje za všech okolností. Proto bychom chtěli dosáhnout toho, aby se na jednom místě, v jedné budově mohli nepřetržitě setkávat a spolupracovat zástupci všech složek IZS a měli pro případ řešení mimořádných událostí veškeré potřebné technologie. Projekt také chceme představit zástupcům Ministerstva vnitra ČR a následovat bude podpis memoranda o podpoře záměru a spolupráci Karlovarského kraje, Ministerstva vnitra ČR a města Karlovy Vary,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Projekt představil přítomným náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Volf. „Už nyní si lidé myslí, když volají 112, že se dovolají na místo, kde jsou zároveň hasiči, záchranáři a policisté, kteří jsou připraveni pomoci. A právě jeden společný strategický prostor, kde budou všichni zástupci složek IZS v osobním kontaktu, pomoc lidem v krizové situaci výrazně urychlí. Počítáme s tím, že by se v budově nacházely technologické, operační a dispečerské sály, nadstavbu by tvořilo zázemí pro Krizový štáb Karlovarského kraje. Vznikla by ale i jedna variabilní místnost určená například lidem z Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy, kteří by v danou chvíli řešili aktuální problém v regionu.“

projekt.jpgHasičský záchranný sbor nyní předá krajskému úřadu podklady potřebné pro zadávací dokumentaci, na základě které kraj vyhlásí zadávací řízení na studii proveditelnosti. „ Na zhotovení studie schválilo krajské zastupitelstvo vyčlenit 1 milion korun z krajského rozpočtu. Dále by mělo navázat zpracování projektové dokumentace. Co se týče nákladů na realizaci projektu, budou se pohybovat zřejmě okolo 300 až 400 milionů korun. Podstatnou část financí bychom rádi získali v rámci programu RESTART určeného na rozvoj strukturálně postižených regionů," uvedl náměstek Kubis. Ten se také se zástupci IZS Karlovarského kraje domluvil na ustavení pracovní skupiny, jež bude zodpovídat za plnění jednotlivých částí záměru. Nové Společné operační středisko 112 by pak mělo být dokončeno v roce 2022.

Text:Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje

Zdroj:
HZS Karlovarský kraj