Technická závada v tlakové plynárně Vřesová a únik zapáchajících látek

HZS Karlovarský kraj/Žhavé aktuality/Z regionů

21.02.2019
Technická závada v tlakové plynárně Vřesová a únik zapáchajících látek
technicky-zasah.png
Na silný zápach v ulicích Chodova na Sokolovsku prostřednictvím tísňové linky upozornili obyvatelé města ve středu, 20.února 2019  ve večerních hodinách. Zápach pocházel z úniku vody znečištěné dehty do odkaliště na okraji Chodova. Měřením byly zjištěny vysoké nadlimitní hodnoty dehtu ve vodě na přítoku do odkaliště.

ViewImage-(10).jpg

Hasiči proto instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili úniku dehtové vody do Chodovského potoka. Z preventivních důvodů další nornou stěnu instalovali hasiči také dál po proudu Chodovského potoka. Zároveň byly odebrány vzorky na pěti místech potoka a to v místech od Chodova až do Karlových Varů.

ViewImage-(11).jpg

Rozborem vzorků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě, na přítoku do odkaliště se v průběhu noci hodnota snižovala. Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do řeky Ohře. O zásahu byli informování zástupci odboru životního prostředí i Povodí Ohře. Dehet je chemická sloučenina, která je kapalné podobě nebezpečná pro životní prostředí a to především pro vodní toky. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z výparů látky.

ViewImage-(13).jpg

Na místě od středečního večera zasahují hasiči ze stanice Sokolov, dobrovolní hasiči z Chodova a podnikoví hasiči z Vřesové.

ViewImage-(14).jpg

Podle informací společnosti Sokolovská uhelná byla příčinou technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu. Následkem závady došlo k úniku plynového koncentrátu do ovzduší a částečně do zachycující nádrže na Chodovském potoce. Porucha tedy nemá žádnou souvislost se zpracováním dehtů z ostravských lagun, jak se mylně objevilo v některých médiích.

ViewImage-(15).jpg

“Na odstranění závady se okamžitě začalo pracovat a ještě v průběhu noční směny jsme zahájili i práce na odstraňování následků,” uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl s tím, že kontinuálně s tím probíhá i monitoring odtoku z dočišťovací nádrže. “Výsledky měření na Chodovském potoce pod hrází dočišťovací nádrže jsou v pořádku a nepřekračují limity,” dodal Pöpperl. 

ViewImage-(16).jpg

Aromatické látky způsobující zápach z uniklé vody nejsou ve stávající koncentraci zdraví škodlivé a postupně se rozptylují v ovzduší podle klimatických podmínek. Dehtem znečištěné vody zachycené v dočišťovací nádrži pak v následujících hodinách začne likvidovat specializovaná firma.
 
 
Zdroj:

Martin Kasal, tiskový mluvčí HZS Karlovarský kraj   -  Foto: HZS Karlovarský kraj

FOTOGALERIE
ViewImage-(17).jpg