Ve Stříbře došlo k přiotrávení nezletilé osoby oxidem uhelnatým

HZS Plzeňský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

08.02.2019
Ve Stříbře došlo k přiotrávení nezletilé osoby oxidem uhelnatým

oxid-uhel-smr.png
Ačkoliv každoročně varujeme a upozorňujeme na povinnosti spojené s provozováním spalinových cest, nebo chcete-li komínů, přesto dochází k událostem, které jsou spojeny se zanedbáním těchto povinností.

oxi.jpg   oxid-uhel-detekt.jpgNejnovějším případem je ta z pátku 8.2. 2019, která se odehrála ve Stříbře.

Hasiči byli povoláni k měření koncentrací nebezpečných plynů v rodinném domě. Na místě již zasahovala ZZS, která měla v péči jednu nezletilou osobu, která se přiotrávila oxidem uhelnatým. Hasiči naměřili v patře domu koncentraci oxidu uhelnatého 128ppm (za nebezpečnou se přitom považuje koncentrace od 100ppm výš). Následovalo nasazení přetlakové ventilace a odvětrání celého objektu. Průzkumem hasiči zjistili, že došlo k úniku kouře a tím pádem i oxidu uhelnatého a dalších zplodin hoření do prostor domu v důsledku prasklého tělesa komínu.

oxid-uh3.pngV tomto případě se tedy nejednalo o požár, nicméně následky mohly být tragické v případě, že by obyvatelé domu nezaznamenali únik kouře do obytných prostor včas.

Doklad o kontrole spalinové cesty majitel neměl. Hasiči zakázali používání spalinové cesty do doby její opravy a její revize odbornou firmou.

 

Zdroj: mgr. Petr Poncar HZS Plzeňského kraje , Foto HZS Plzeňského kraje