26. května roku 1995 vypukl požár v hotelu Olympik, zemřelo při něm 8 lidí

HZS Praha //Žhavé aktuality/Z regionů

26.05.2017
26. května roku 1995 vypukl požár v hotelu Olympik, zemřelo při něm 8 lidí
Šestadvacátý květnový večer roku 1995 byl večerem, jaký si jen turisté mohou přát; ze stovek hostů hotelu Olympik jich naštěstí značná část byla ve městě. V 18:07 hodin totiž ohlásila elektrická požární signalizace (EPS) předpoplach z chodby v 11. patře.
b.jpg


V 18:09 to již byl regulérní poplach z prostoru u hlavního schodiště, což potvrdila na místo vyslaná hlídka dvou zaměstnanců. O dvě minuty později byl požár v hotelu oznámen operačnímu středisku HZS hl. m. Prahy a to vyslalo na místo dvě jednotky s výškovou technikou ze stanic Centrála a Holešovice.
mm.jpg

S ohledem na charakter objektu vyjel i velitel směny a výjezd odboru zjišťování příčin požárů. Mezitím se hlídka v 11. patře pokouší o prvotní zásah ručními hasicími přístroji na rozpálené dveře místnosti pokojské, po jejich otevření se valí dým a šlehají plameny.
vvv.jpg
 
 
Hlídka ustupuje, hadice od hydrantové skříně končí na zemi, dva muži na vyvolání poplachu alespoň v ohroženém patře nestačí. Přesto ale dokázali vyburcovat několik hostů a zachránit jim život. Až do zakouření chodeb probíhá samovolná evakuace.

Již z Karlína bylo vidět, jak se z okna ve středu vysoké budovy valí hustý, černý kouř a další sloup kouře byl vidět za budovou. V 18:16 je jednotka na místě a jsou volány posilové jednotky. Souběžně s útokem po schodišti probíhá rozvinutí výškové techniky, kterou bylo nutno nasadit ze strany, pod místem požáru je totiž přízemní budova hotelové restaurace.
v.jpg


V 11. patře je silné plamenné hoření, které se šíří schodišťovým prostorem vzhůru. S ohledem na situaci, kdy nebylo znám počet ohrožených lidí v hotelu, nebyl bezpečně zmapován rozsah požáru a na parapetech oken pokojů jsou hosté, převzal velení zástupce velitele směny, který vyhlásil III. stupeň poplachu a ustavil 3 bojové úseky:
jj.jpg
 
    • bojový úsek v prostoru ubytovací části hotelu, velitelem byl Tomáš Šimek a měl za úkol dokončit vyhledávání a evakuaci osob a snížit intenzitu hoření, k tomu byla po schodišti vedena dvě dopravní vedení z navijáku.
    • bojový úsek byl zvenčí podélných stran hotelu, velitelem byl Vlastimil Drchota s úkolem nasazení výškové techniky k lokalizaci hoření na 11. až 13. patře, k tomu byly nasazeny plošiny a žebřík.
    • bojový úsek byl na střeše hotelu, velitelem byl Ing. Václav Kratochvíl s úkolem záchrany osob s pomocí vrtulníku.
A dále:
* nařídil celkovou evakuaci hotelu vyjma personálu recepce
* vydal pokyn k dopravení všech výtahů do přízemí
* nařídil recepci, aby po dojezdu výtahů vypnula přívod el.proudu
* vydal rozkaz k postupnému nasazování dojíždějících jednotek do jednotlivých pater
mmm.jpg

V 18,20 je zahájena akce k vyhledávání a evakuaci osob po vnitřním schodišti a připravována opatření k záchraně několika desítek hostů, kteří utekli z pokojů na parapety oken. Jejich záchrana byla až dramatická, ale nikdo nespadl a všichni tito hosté byli zachráněni.
bbb.jpg

Za zmínku stojí reakce hasiče, který se při průzkumu dostal do pokoje plného hostů, uniklých sem ze zadýmené chodby. Překvapivě s nimi zůstal, utěsnil mokrými prostěradly dveře a ohlásil vysílačkou kde jsou. Jen ta okolnost, že hasič zůstal s ohroženými je uklidnila a věřili, že se dostanou do bezpečí.

Jakmile to bylo možné, vyrazil hasič okenní sklo a vzduch udělal všem lépe. Pak se dočkali evakuační skupiny, která je vyvedla do bezpečí. O tomto profesionálním přístupu pražského hasiče psali zachránění v děkovných dopisech, zaslaných tu presidentu republiky, tu prostřednictvím velvyslance ČR nebo přímo řediteli HZS hl.m.Prahy. Byl to příslušník Václav Syblík – stanice Smíchov – směna C.

V 18,32 odvážejí sanitky první intoxikované hosty, vyvedené z hotelu. Evakuace dále probíhá, nalezené hosty vyvádějí hasiči s náhradní ochranou – mokrými ručníky či lůžkovinami na hlavách – a prohledávají opuštěné pokoje.
vvvv.jpg

Souběžně probíhá v té době hasební zásah celkem 5 proudy na vodu. Zvenčí je útok zaměřen z požární plošiny na otvor prohořelý hliníkovou mříží z místnosti pokojské, kde požár vznikl.

Na pomoc jsou v 18,41 přivolány vrtulníky letky ministerstva vnitra a Záchranné služby. Pomoc ze vzduch přiletěla už v 19,02 a vrtulník MV je nasazen na záchranu se střechy. Tam jsou osoby, které hasiči našli v zakouřených chodbách a vynesli je několik pater na vzduch.
vv.jpg

Úsilí, vynaložené předlékařskou pomocí hasiči i později lékaři jsou, bohužel, marná. Lékaři konstatují ve 3 případech smrt, další zraněná umírá během transportu. Ve dvou pokojích jsou pak nalezena těla dalších dvou mrtvých.

Bylo evidováno 36 zraněných – z toho 2 hasiči, 1 muž z personálu hotelu a 33 hostů – z nichž další dvě ženy umírají v nemocnici. Celková bilance je tragická: 8 mrtvých (1 muž a 7 žen, všichni z ciziny), 34 zraněných. Nejvyšší počet mrtvých u požáru v historii pražského Sboru.
jjjj.jpg

S ohledem na závažnost události byla podána informace vedení HZS ČR a hl.m.Prahy a na místo se dostavili i primátor hl.m.Prahy RNDr. Koukal a policejní ředitel JUDr.Borník.

Celkem bylo nasazeno 10 C – proudů, z toho bylo 5 z vnitřní hydrantové sítě, zásah probíhal od 11. do 18.patra. Když bylo dokončeno vyhledávání osob a jejich evakuace, byl na místo povolán HZS Kladno, zatímco jednotky HZS okresu Praha – západ (Roztoky a Řevnice) byly dislokovány na uprázdněné stanice HZS Praha č.1 – Sokolská a č.2 – Petřiny.

Velitelem zásahu byl zpočátku velitel čety z Centrály kpt. Ing. Kratochvíl, kterého vystřídal zástupce velitele směny „C“ kpt. Josef Musil. Ing. Kratochvíl byl nasazen k záchraně osob z vrtulníku. Na místě zásahu byly jednotky ze stanic:
 
    • 1 – Sokolská, velitel ing.Kratochvíl + 20 (2× CAS K25, AZ 30 )
    • 2 – Petřiny, velitel ing.Miškanič + 11 (CAS K25, AZ 46, PP 30)
    • 3 – Holešovice, velitel Šimek + 12 (CAS K25, CAS 32, PP 40 a BLA 4)
    • 4 – Chodov, velitel Jelínek + 8 (CAS K25)
    • 5 – Strašnice, velitel Chládek + 7 (CAS K25)
    • 6 – Krč, velitel Turyna + 10 (CAS K25, CAS 32, AZ 46)
    • 10 – Satalice, velitel Borovička + 6 (CAS K25, CAS 32)
    • 11 – Hrad, velitel Prchal + 4 (CAS K25)
    • HZS Kladno – velitel Hampl + 8 (CAS K25)
Těmito jednotkami byl požár ve 21,26 lokalizován a ve 21,44 byla ohlášena likvidace požáru s tím, že na místě zůstala dvě družstva s úkolem procházet požářiště a likvidovat případná skrytá ohniska resp. zajišťovat padající stropní podhledy.

Ke zjištění příčiny vzniku požáru, okolností jeho průběhu a vyhodnocení stavu požární ochrany vznikl tým příslušníků HZS hl.m.Prahy ve složení:

Pro zjištění příčiny vzniku, rozšíření a důsledků požáru
 
    • mjr. Václav Hladík, vedoucí týmu
    • por. Ladislav Horák
    • kpt. Ing.Václav Kratochvíl
Vyhodnocení stavu požární ochrany
 
    • mjr. Václav Kouba
Kvalifikace porušení předpisů a návrhy na opatření
 
    • mjr. Václav Hladík
    • mjr. Václav Kouba
Kromě tohoto pracovního týmu jmenoval vrchní požární rada ČR svým rozkazem komisi pro zpracování komplexní zprávy o požáru v hotelu Olympik. Předsedou komise byl ředitel I. odboru Ing. Zdeněk Hošek.

Dalším vyhodnocením okolností průběhu požáru byla „Zpráva o zásahu“, v níž velitel kpt.Josef Musil shrnul negativní poznatky ze zásahu:
 
    • zámky do pokojů byly na magnetické karty a po vypnutí el. proudu nebyly funkční
    • orientační systém na chodbách byl požárem poškozen (zkroucené, špinavé tabulky)
    • jazyková bariéra mezi evakuovanými a zachránci
    • nemožnost použít výtahy k evakuaci (nebyly evakuační ani požární)
    • silné zakouření a vysoká teplota i v místech mimo plamenné hoření
    • rychlé šíření plamenného hoření po hořlavých materiálech ve stavbě a v zařízení
    • nemožnost vertikálního odvětrání v nejvyšším místě objektu
    • až do lokalizace byl radioprovoz přetížen množstvím zpráv
    • nemožnost komunikace mezi součinnostními složkami pro chybějící společnou frekvenci
Šetření pražského týmu probíhalo v úzké tradiční spolupráci s orgány Policie ČR, z nichž byly zastoupeny Kriminální služba , Úřad vyšetřování (mimochodem – vyšetřovatelem pro tento případ byl mjr.Ing.Ladislav Čadský, kdysi vedoucí odd.zjišťování příčin požárů a poté velitel pražského Útvaru PO) a Kriminalistic­ký ústav.

V první řadě byly upřesněny negativní důsledky požáru:
 
    • přímá hmotná škoda byla upřesněna částkou 37.000.000 korun
    • evidováno 8 usmrcených
    • evidováno 34 zraněných osob.
K pozitivům požáru bezesporu přese všechno patří to, že hasiči zachránili cca 100 osob vyvedením z objektu a že se hasičům podařilo uchránit hodnoty ve výši 25.000.000 korun.
j.jpg

Podle svědeckého ohniska bylo brzy ustaveno ohnisko kriminalistické a v něm nalezeny zbytky elektrické chladnice. Prohlídkou obdobných místností v nezasažené části hotelu nalezli členové týmu chladnice instalované po stoly, přiražené k dřevěnému ostění s minimální možností odvětrávání.

V Kriminalistickém ústavu byly provedeny zkoušky se stejnou chladnicí a bylo zjištěno, že teplota trubky nad chladicím agregátem, kde se chladivo odpařuje, dosahuje za 10 minut provozu na volné ploše teploty 130°C.

Jak bylo zjištěno, na chladničku byly odkládány textilie (např. utěrky) a časopisy. Při minimálním odvodu tepla se toto hromadí v hořlavých materiálech až dosáhne teploty potřebné k iniciaci plamenného hoření a tak došlo k požáru i v tomto případě.

Co se týče závažné okolnosti šíření požáru bylo zjištěno, že podstatný vliv na rozšíření plamenů měl hořlavý materiál v podhledech chodby, koberce s poměrně vysokým indexem šíření plamene a deštění zábradlí schodiště, v některých poschodích také neuzavřené dveře ze schodiště do chodeb. Navíc v prostoru schodiště vznikl tzv.komínový efekt, který šíření požáru ještě napomohl.

Porušení předpisů lze spatřovat v obložení chladnice hořlavým materiálem, kdy byla zakryt trubka nad chladičem chladnice. Stav požární ochrany byl vyhodnocen uspokojivě, technické zařízení (EPS) bylo instalováno a plnilo účel, požární hlídka byla pohotová.

Zjištěné negativní poznatky (zejm. dispozice chladniček, vedení elektrických vodičů skříňkami s lůžkovinami apod.) byly ředitelstvím hotelu operativně odstraněny.

Shodou okolností probíhala v hotelu plánovaná rekonstrukce a poslední etapa, zahrnující přestavbu požárem napadené části hotelu byla zaměřena k vytvoření požárních úseků a zábran k šíření požáru. Hotel byl totiž projektován v době, kdy neexistovaly předpisy pro výškové stavby.

Poznatky pražského týmu i komise MV – ředitelství HZS ČR vedly k závěrům, které byly použity v navrhovaných legislativních a normových opatřeních, zaměřených na prohloubení preventivních předpisů pro výškové budovy a objekty hromadného ubytování a s ohledem na potřeby účinných zásahů hasičskými jednotkami.

Autor textu: Václav Hladík, bývalý šéf vyšetřovatelů příčin požáru HZS hl. m. Prahy