Návštěvníky pražských lesů nově chrání „body záchrany“

HZS Praha/Žhavé aktuality/ Z regionů

15.08.2017
Návštěvníky pražských lesů nově chrání „body záchrany“
Podle mezinárodních průzkumů patří pražské ulice k nejbezpečnějším na světě. Na území metropole se však rozprostírá i velké množství zelených ploch. Město proto podstatně zlepšilo i ochranu návštěvníků pražských lesů a lesoparků. K jejich větší bezpečnosti nyní přispěje nově vyznačený systém tzv. bodů záchrany neboli Rescue Point.
 ViewImage-(7).jpg
„Jedná se o přesně identifikované body, které jsou označeny jedinečným kódem s kombinací dvou písmen a třech číslic. Pod takto složeným kódem je bod zařazen do jednotné databáze všech složek záchranného systému. Uvedení kódu při telefonátu na tísňovou linku umožní policii, hasičům či zdravotnické záchranné službě rychlejší zásah a poskytnutí pomoci. Tím je výrazně usnadněna lokalizace volajícího v situacích, které ohrožují život, zdraví, majetek či životní prostředí a vyžadují rychlý zásah,“ vysvětluje Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro bezpečnost a kriminalitu.
„Praha může být pyšná na to, jak rychle jsou schopny být složky integrovaného záchranného systému v případě potřeby na místě. K tomu aby se tam ale včas dostaly, je potřeba i jednoznačně popsat místo, kam mají jet. Vzhledem k tomu, že je v Praze velké množství zahrad, sadů lesů a parku, kde právě navigace byla největším problémem, rozhodli jsme se rozmístit 29 tzv. bodů záchrany. Podle nich člověk v krizové situaci naprosto přesně identifikuje místo, kde se právě nachází, záchranným složkám to ulehčí práci a někomu tím třeba i zachrání život,“ řekla k systému tzv. bodů záchrany pražská primátorka Adriana Krnáčová.
Na území hlavního města Prahy se nachází 2 900 ha lesů a luk v majetku hlavního města.  Jedná se o více jak polovinu výměry všech pražských lesů. Všechny lesy ve vlastnictví hl. m. Prahy plní zejména rekreační funkci a jejich návštěvnost se běžně počítá v řádech mnoha tisíc Pražanů denně. Tak vysoká návštěvnost s sebou samozřejmě nese minimálně stejná rizika, jako pohyb občanů uvnitř města.  V praxi tento stav popisuje Roman Hlinovský, ředitel HZS hl. m. Prahy:
"Operátoři tísňových linek téměř každý den narážejí na to, že volající o pomoc nedokáží popsat, kde se nacházejí. Důvodem bývá stres a neznalost prostředí. Operační středisko pražských hasičů má ve svých mapových podkladech řadu vrstev s informacemi a jednou z nich jsou i body záchrany. Po přečtení kódu na cedulce jste okamžitě a přesně lokalizováni. Body záchrany jsou tak dalším krokem k bezpečnosti občanů a návštěvníků Prahy.“ 
 
Instalaci bodů záchrany zajistila příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy, která zároveň zajistí i jejich stabilní přístupnost pro záchranáře. Lesníci vyznačili v pražských lesích tabulkami na 29 bodů záchrany, které jsou umístěny především na turisticky frekventovaných místech, jako jsou dětská hřiště, pikniková místa či naučné stezky, jsou vzdálena od běžných komunikací a přitom jsou dostupná pro zásahovou techniku.
„Záchranné body byly vybrány podle jednotné metodiky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a již dnes jsou součástí databázových a geografických systémů integrovaného záchranného systému,“ doplňuje radní Hadrava.
 
Zdroj:
Martin Kavka – tiskový mluvčí  HZS Praha,
Foto:HZS Praha