Pražští hasiči dostanou od města kontejner ochrany obyvatelstva a kontejnerový nosič

HZS Praha //Žhavé aktuality/Z regionů

15.06.2017
Pražští hasiči dostanou od města kontejner ochrany obyvatelstva a kontejnerový nosič
Dne 14. června 2017 byla slavnostně podepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 12 mil. korun na pořízení dvou kusů kontejnerů ochrany obyvatelstva a jednoho požárního kontejnerového nosiče. Podpisu 
se zúčastnili zástupci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy v čele s ředitelem brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským a zástupci MHMP v čele s radním pro bezpečnost Bc. Liborem Hadravou.
 kontejner_08.jpg
Kontejnery ochrany obyvatelstva jsou určeny pro podporu záchranných a likvidačních prací při celé řadě mimořádných událostí velkého rozsahu, které byly identifikovány v analýze ohrožení území hlavního města Prahy. Kontejnery ochrany obyvatelstva slouží nejen 
pro přepravu obsaženého materiálu, ale současně budou poskytovat zázemí pro jeho obsluhu, a také plnit funkci kontaktního bodu (checkpoint) pro zasažené osoby, které však nepotřebují přednemocniční neodkladnou péči. 
Projekt byl řešen komplexně, proto je součástí dodávky i požární kontejnerový nosič, 
který zajistí dopravu kontejnerů na místo určení. 
Na přípravě celého projektu se podíleli příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se zaměstnanci oddělení krizového managementu Magistrátu hlavního města Prahy (OKM RED MHMP).
Poděkování za poskytnutí finančních prostředků na realizaci tohoto projektu patří celému vedení hl. m. Prahy, zejména pak vedoucímu OKM RED MHMP Mgr. Danu Bartákovi a radnímu pro bezpečnost Bc. Liboru Hadravovi.
 „Tyto technické prostředky jsou určeny pro podporu záchranných a likvidačních prací při celé řadě mimořádných událostí velkého rozsahu, které byly identifikovány v analýze ohrožení území hlavního města Prahy. Konkrétně pak zejména při úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního nebo mobilního zdroje, při rozsáhlých haváriích hromadných dopravních prostředků, nebo při náhlých evakuacích většího počtu osob při požárech či při ohlášení nástražného výbušného systému, a samozřejmě i při dokonaném teroristickém útoku, například v přestupních stanicích metra,“ uvedl Libor Hadrava.
 
Martin  Kavka, tiskový mluvčí HZS Praha
Foto: HZS Praha