V roce 2018 v Praze průměrně šestkrát denně hořelo

HZS Praha/Žhavé aktuality/ Z regionů

05.02.2019
V roce 2018 v Praze průměrně šestkrát denně hořelo
mapa-prahy.gif
V roce 2018 na území hlavního města Prahy vzniklo celkem 2 226 všech požárů. To je o 252 požárů více než v roce 2017. 

pozar33.jpg
Desetkrát o požárech v Praze v roce 2018
 • nejvíce požárů vzniklo v sobotu;
 • mezi 17-19 hod. bylo nahlášeno nejvíce požárů;
 • nejvíce požárů vzniklo v květnu;
 • při požárech zemřelo 10 osob;
 • přímé škody způsobené požáry přesáhly 216 milionů korun;
 • před nebezpečím požáru hasiči evakuovali 1369 osob;
 • před nebezpečím požáru hasiči zachránili 250 lidských životů;
 • před nebezpečím požáru hasiči uchránili hodnoty za více jak 243 milionů korun;
 • nejvíce požárů vzniklo na území Prahy 4 (226 požárů), nejméně na území místní čísti Praha – Dolní Chabry (1 požár);
 • každý pátý požár vznikl v soukromé domácnosti. 
ViewImage.jpg
pozar33.jpg
Výběr příčin požárů v Praze v roce 2018 
 • úmyslně bylo založeno 159 požárů;
 • děti do 15 let způsobily 5 požárů;
 • kouření bylo příčinou 293 požárů;
 • vznícené potraviny mají na svědomí 190 požárů;
 • technické závady (vada materiálu, konstrukce) byly příčinou požáru v 269 případech;
 • jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně způsobily 14 požárů;
 • zanedbání bezpečnostních předpisů „pomohlo“  k 62 požárům;
 • zakládání ohňů v přírodě a na skládkách i vypalování trávy způsobilo 88 požárů.
pozar33.jpg
Vznícení potravin způsobilo 190 požárů 

V roce 2018 požáry od vznícených potravin způsobily škody za více jak 2, 3 milionů korun. 
Naštěstí při těchto požárech nikdo nepřišel o život, ale zraněno bylo 6 osob. 
Jednou z cest, jak včas „odhalit“ vznikající požár v domácnosti, je instalace zařízení autonomní detekce a signalizace. 

ViewImage.png 

Text: kpt. Ing. Ivana Svitáková - odbor prevence HZS hl. m. Prahy - 5. února 2019
 
Zdroj:
Martin Kavka – tiskový mluvčí  HZS Praha,
Foto:HZS Praha, odd.dokumentace