Požár lesa Hřensko

HZS Ústecký kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

25.07.2022 | Hřensko/ Ústecký kraj
Požár lesa Hřensko


Byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu.
 Dne 24. 7. 2022 před 8. hodinou byl vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany z druhého stupně poplachu, které vyjely na požár lesního porostu do obce Hřensko. Požár vypukl v Národním parku České Švýcarsko v lokalitě Malinový důl a jeho rozloha je přibližně 450 x 150 metrů. Do hasebních prací je zapojen také vrtulník LS PČR s bambi vakem.

10:35 aktualizace: Na místě zasahuje 14 jednotek požární ochrany. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Do hasebních prací bylo povoláno letadlo letecké hasičské služby. Odhad zasažené plochy požárem je přibližně 2 hektary.

11:32 aktualizace: Byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Zasahuje 16 jednotek požární ochrany, vrtulník LS PČR a letadlo letecké hasičské služby.

13:30 aktualizace: Z větší části je požár pod kontrolou. Jednotlivá místa ohnisek budou hašena převážně pomocí vrtulníku. Aktuální rozloha požáru je kolem 3 hektarů. Byla povolána i lezecká skupina hasičů, kteří zasahují ve skalnatém terénu.

Na místě aktuálně zasahuje 26 jednotek požární ochrany, vrtulník LS PČR a letadlo letecké hasičské služby.

16:10 aktualizace: Bylo objeveno druhé ohnisko lesního požáru v lokalitě Soutěsek ve Hřensku o rozloze přibližně 1 ha. Z preventivních důvodu bude provedena evakuace soutěsek a poté budou veřejnosti uzavřeny. Na místě zasahuje vrtulník Armády ČR.

22:00 aktualizace: V současné chvíli se ukončují hasební práce. Jednotky se vracejí na základny. Na místě bude ponechána místní dobrovolná jednotka kvůli dohledu. V hasebních pracích se bude pokračovat zítra v ranních hodinách.UPOZORNĚNÍ: Zítra 25.7. 2022 budou pro veřejnost uzavřeny soutěsky a Mlýnská cesta z Mezné. Dále bude uzavřena silnice ze Hřenska do Mezné.

7:30 Na místě zasahuje 30 jednotek, 49 hasičských vozidel, vrtulník AČR a Policie ČR.

10:30 Zasahuje 31 jednotek, 54 vozidel, vrtulník . Držíme požár po obvodu. Vrtulník shazuje.

11:50 Na místě zasahuje 31 jednotek 54 vozidel. Zasahuje přibližně 150 hasičů. V současnosti je kladen důraz na dopravu vody, která je dopravována kyvadlově. I nadále zasahuje vrtulník.

14:00 Zintenzivněna hasební činnost, nasazeno 48 jednotek. Z toho 45 HZS ÚK a 3 jednotky SRN. Více než 150 hasičů. Armádní vrtulník.

16:20 Bylo evakuováno 80 lidí z Pravčické brány, 60 lidí z tábora v Dolském Mlýnu. Požár se rozšířil i na německou stranu.

18:18 Stále probíhají hasební práce, hasiči ukončují evakuaci obcí Mezná a Mezní Louky. Doporučujeme všem turistům, kteří se chystají navštívit lokality okolí Hřenska a Vysoké Lípy, aby tyto oblasti v následujících dnech nenavštěvovali z důvodu rozsáhlého lesního požáru a nekomplikovali průběh hasebního zásahu. Sledujte prosím Facebook a Twitter HZS Ústeckého kraje a webové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

23:59 V nočních hodinách bude zásah zaměřen na bezprostřední ochranu obcí Hřensko, Mezná, Mezní Louka a Janov. Hasiči přeskupují techniku a střídají své členy. Do Hřenska již dorazily posilové jednotky ze Záchranného útvaru Hlučín z Moravskoslezského kraje a do rána ještě dorazí další posilové jednotky z okolních krajů.

26. 7. 2022
6:30 Během noci se hasiči zaměřili na požární obranu Mezní Louky a Hřenska, kde byla nařízena evakuace budov na pravém břehu Kamenice až k hranici se SRN. Evakuované osoby byly převezeny do Děčína, kde části bylo poskytnuto náhradní ubytování. Dále byl evakuován letní dětský tábor Ferdinand, kde děti a jejich doprovod byly převezeny na státní hranici a předány německým kolegům. Celkem se jednalo o 100 osob. V 7:00 bude proveden průzkum požářiště a přerozdělení jednotek včetně posil z okolních krajů a zahájeno intenzivní hašení i za pomoci letecké techniky.

6:55 UPOZORNĚNÍ:
Od rána evidujeme v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji a také v Praze velký počet volání s nahlášením zápachu kouře. Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze cítit kouř od požáru v NP České Švýcarsko na desítky kilometrů daleko. Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nejsou vidět další příznaky hoření, např.plameny) zvážili zda nám volat na tísňové linky.

10:45 Zasahuje 83 jednotek 410 hasičů čtyři vrtulníky, dvě letadla. Hřensko z 90% evakuováno v noci do Děčína. Mezná v noci evakuována.

Informace pro majitele hospodářských zvířat z oblasti Kamenické Stráně, vysoké Lípy
26. 7. 2021 13:40 Majitelům hospodářských zvířat, která vyžadují delší evakuační čas, doporučujeme připravit zvířata pro případnou evakuaci, která by mohla nastat při zhoršení podmínek požáru.

Důrazně apelujeme na spoluobčany, aby se nepokoušeli vyhnout policejním zátarasům a nesnažili se dostat do lokality, kde hoří, jako nezodpovědní cyklisté v Hřensku. Vystavují se značnému nebezpečí, požár je může kdykoliv překvapit

18:52 Zasahujeme na ploše 5x2 km, požár je silným větrem zanášen do vnitřní části NP České Švýcarsko. Byla nařízena evakuace obce Vysoká Lípa, kde se jedná o desítky osob, které ubytujeme ve sportovní hale v Děčíně. Jedna nepohyblivá osoba bude převezena Zdravotní záchrannou službou do Krásné Lípy.

27. 7. 2022
1:45 Stále zasahujeme na ploše 5x2 km. V nočních hodinách se hasiči zaměřují na likvidaci malých ohnisek na skalách přímo nad obci Hřensko a požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa. Hasičům se také daří držet frontu požáru v dostatečné vzdálenosti od zatím neevakuované obce Janov. Od včerejších odpoledních hodin se k leteckému hašení připojil vrtulník z Polska a od dnešního rána je doplní vrtulník ze Slovenska, který je již na letišti v Ústí nad Labem.

6:00 Stále zasahujeme na ploše 5x2 km. Hasiči v noci zajistli požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa. Požár v současné chvíli neohrožuje zatím neevakuovanou obec Janov. Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo ve Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky.

13:45 Požár v současné době neohrožuje žádnou obec. Daří se velmi efektivně zásobovat úseky vodou prostřednictvím vysokokapacitních čerpadel SOMATI. Zasahuje 7 vrtulníků. Pět českých, jeden polský, jeden slovenský a dvě letadla. S našimi jednotkami zasahuje devět odřadů z dalších krajů. Plocha požářiště v hrubém odhadu 5x2 km. Na mnoha místech je porost už vyhořelý.

Objevily se hloupé fámy, že hasiči zasahující v Hřensku nejsou dostatečně zásobováni stravou. Důrazně upozorňujeme, že o stravu zasahujících hasičů se skvěle stará Správa národního parku. Krom toho jsme zásobeni bohatými potravinovými dary veřejnosti.

Přílet letadel Canadair z Itálie je plánovaný v 16:00 na letiště Vodochody.

18:00 Přiletěli letadela Canadair z Itálie. Na brífinku bylo rozhodnuto o tom, že nyní proběhne letecký průzkum jezera Milada a následně letecký průzkum požářiště v Hřensku. Poté bude rozhodnuto o dalším postupu.28. 7. 2022

3:25 Hasičům se daří držet požár na ploše 5x2 km. Včera byla pomocí lesní těžební techniky vytvožena bezpečnostní proluka na České cestě. Hasiči se soustředili na  ochranu evakuovaných obcí, obce Janov a Hřensko. Nedaleko parkoviště na Mezní Louce zajišťovali doplňování vodou do čtyř vrtulníků. V průběhu dne likvidovali dvě velká nová ohniska u Malé Právčické brány a Zámečku u Vysoké Lípy. Osm vrtulníků a dvě letadla AN-2 doplnila dvě italská Canadair CL-415, která se dnes ráno zapojí do hasebních prací. Vodu budou nabírat na ústeckém jezeře Milada.

7:45 Situace je zatím klidná. V oblasti Janova v současnosti nehoří. V oblasti Mezná, Mezná Louka také, podařilo se uchránit zámeček, plamenné hoření tam v současnosti není. Na kamenné stráni je poslední ohnisko pod kontrolou. Osm vrtulníků a dvě letadla AN-2 doplnila dvě italská Canadair CL-415, která se dnes ráno zapojí do hasebních prací. Vodu budou nabírat na ústeckém jezeře Milada.

10:55 V návaznosti na tiskovou konferenci, která proběhla v 10:00 na nábřeží Labe ve Hřensku. V zásahu je 80 jednotek, 450 hasičů, v tom 9 odřadů mezikrajské pomoci. Celá oblast je rozdělena 6 sektorů, 4 bojové, 2 pomocné. Lokality Hřensko, Mezní Louka, Janov, Hluboký důl, Kamenná stráň. Situace se nijak dramaticky nemění. Italská letadla Canadair CL-415 už by měla být ve vzduchu. Další tisková konference s tiskovým mluvčím HZS ÚK bude ve 12:00 na nábřeží Labe ve Hřensku.Obrazový materiál ze zásahu je aktualizován na odkazu https://bit.ly/MEDIA_HRENSKO

13:35 Vrtulníky provádějí shozy na kamenickou stráň, letouny Canadair na Hluboký důl.

29. 7. 2022

6:00 Hasičům se daří držet požár na ploše 5x2 km. Včerejší den byl zaměřen na hašení Hlubokého dolu pomocí dvou letadel Canadair CL-415, která dodávala na tuto linii každou hodinu 48 000 litrů vody, ostatní letecká technika ze zaměřovala na udržení hranic požářiště či operativně likvidovala nově vznikající ohniska uvnitř požářiště. Byla posílena obrana evakuovaných obcí stavební a zemědělskou technikou, která vytvořila vybagrované či rozorané pásy, které hasiči intenzivně prolévali vodou. Dále hasiči prováděli hasební práce na všech přístupných místech a pomocí dálkové dopravy vody zajišťovali hasební vodu pro dvě doplňovací stanoviště vrtulníků na Mezní Louce. Večer a v noci hasiči vyvářeli hadicové dopravní vedení k Pravčické bráně, aby mohla být tato lokalita bráněna i ze země. Noc byla zaměřena především na obranu evakuovaných obcí, Hřenska a Janova. Byla doplněna voda do požárních nádrží v Janově a Labské stráni, které v předchozích dnech byly vyprázdněny a nestačily být doplněny vodou. V této činnosti hasičům pomáhala i technika Správy a údržby silnic.

8:46 Jako náhrada za italské letouny Canadiar, která se musela vrátit do vlasti, dnes mají přiletět dva letouny tohoto typu ze Švédska.

9:05 Ze Švédska v 8h vyletěla dvě letadla Air Tractor AT802F, aby pomohla s leteckým hašením. Každé z letadel pojme 3000 l vody. Přílet je plánován na 12:30h. Po nezbytných procedurách a průzkumu budou okamžitě nasazena do akce.

12:35 Slovenský vrtulník Black Hawk je ve vzduchu a zapojuje se do hašení. Švédská letadla Air Tractor by měla přistávat na letišti Vodochody. Ve vzduchu by mělo být nyní celkem 7 vrtulníků a 3 letadla. Naše taktika je, začít zmenšovat území požáru ve vztahu k Hlubokému dolu. Letadla shazují vodu na západ na křídelních stěnách.

14:36 Švédské letouny Air Tractor by měly během několika minut začít zkoušet nabírat vodu na jezeře Milada v Ústí nad Labem.

16:40 Hasičům se stále daří držet požár na ploše 5x2 km. Dva Švédské letouny Air Tractor shazují vodu na Křídelní stěny. Osm vrtulníků a tři letadla AN-2 dopravují vodu na požářiště podle aktuálních potřeb hasičů. Pozemní jednotky mohou poprvé od vzniku požáru provádět hašení na plošině přímo nad městem Hřensko.


30. 7. 2022

2:00 Hasičům se stále daří držet požár na ploše 5x2 km. Během noci se zaměřují na požární obranu evakuovaných obcí, obce Janov a Hřensko a přeskupují se na požářišti.  Do ranních hodin bude současných 410 hasičů posíleno o dalších 220 kolegů. Počet jednotek bude zvýšen ze současných 80 na 120. Jedná se o posily z celé České republiky. Po ranní poradě štábu hašení je v plánu zahájení požárního ůtoku vedoucího k lokalizaci požáru.

8:00 V noci byla prováděna hlídková činnost na všech dostupných místech v úsecích a sektorech s cílem 
lokalizace a likvidace drobných ohnisek. To vše pod negativním vlivem těžko dostupného terénu za snížené  
viditelnosti. Nejproblematičtějšími místy jsou nyní lokality vrchu Větrovec, Malé Pravčické brány 
a Hlubokého dolu, kde se přes noc vždy rozhořela nějaká ohniska.

Shrnutí nasazení počtu jednotek:

 • Od neděle 24. 7. 2022, kdy požár vzniknul, byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. 
 • Na požářišti zasahovalo nejprve celkem 32 jednotek PO, 
 • tento počet se postupně zvyšoval až na průměrný denní počet 80 zasahujících jednotek PO s asi 450 hasiči.
 • Od vyhlášení poplachu dosud se vystřídalo na místě z Ústeckého kraje 127 jednotek hasičů 
 • (12 profesionálních a 115 dobrovolných).
 • Zapojení odřadů HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR

Nasazení letecké techniky

 • Při zásahu je klíčové využití možnosti leteckého hašení. Za tím účelem se nyní využívá:
 • 8 vrtulníků - (2x PČR - Bell 412, 2x AČR - Sokol, Mi 17, 1x Polsko - BlackHawk, 3x Slovensko - BlackHawk, 
 • Mi 8, Mi 171) 5 letadel (3x AN-2, 2x Air Tractor ze Švédska)
 • Letadla provádí denně celkem stovky shozů (např. 29. 7. - PČR 220 shozů, AČR 233, SWE 14)
 • Plnění švédských letadel je na jezeře Milada. 


Sobota 30. 7. 2022

 • Razantní navýšení počtu jednotek i zasahujících hasičů.
 • V 7:00 hod. ráno přijely odřady profesionálních a dobrovolných hasičů z celé ČR, 
 • tzn. navýšení počtu asi o 50 jednotek a 240 lidí.
 • Očekává se dnes nasazení asi 130 jednotek požární ochrany a asi 700 lidí.

Dálková doprava vody - dvě hadicová vedení:

 • 1. Hřensko – Mezní Louka – Mezná – celková délka 6,8 km
 • 2. Hřensko – pod Pravčickou bránou – celková délka 2,9 km

Druhy nasazené techniky:

 • Cisternové automobilové stříkačky - CAS 20, CAS 30
 • Cisternové speciály ZÚ HZS ČR (cisternové vozidlo pro velkoobjemové hašení – kapacita nádrže 21 tis. litrů, 
 • zodolněná vozidla s hasicím zařízením dálkově ovládaným z kabiny vozidla),
 • Čtyřkolky se speciálními moduly pro hašení lesních požárů, 
 • Velkokapacitní čerpadla pro dálkovou dopravu vody Somati a Sigma, 
 • Dronové vozidlo, které zajišťuje online stream

14:30 Při zásahu byl zraněn jeden z profesionálních hasičů, úraz se stal v lesním porostu při pádu stromu. Hasič byl transportován v podvěsu pod vrtulníkem letecké záchranné služby na bezpečné místo, pak s ním odletěl do nemocnice.

 

16:00 Hasiči pronikají do oblasti Hlubokého dolu. Cestu si prožezávají motorovými pilami, na řadě míst se musí jistit lany z důvodu nebezpečí pádu z výšky. Zasahujícím jednotkám se daří držet rozlohu požáru v rozměrech z minulých dnů. Během dnešního dne pomáhali s hašením i čtyři vrtulníky z Německa.

ZRANĚNÍ

S ošetřováním a poskytováním zdravotnické péče pomáhá ZZS hl. m. Prahy se speciálním vozidlem Golem. Za dnešek ošetřili celkem 8 hasičů. Jedna osoba musela být transportována do nemocnice letecky po úrazu při pádu stromu v lokalitě Pravčická brána. Jednalo se o profesionálního hasiče, zranění utrpěl při provádění hasebních prací. Jeden hasič byl převezen do nemocnice s alergickou reakcí po bodnutí hmyzu, další se zraněním kolene. Stala se také jedna dopravní nehoda cisterny se čtyřkolkou, na které jeli dva dobrovolní hasiči, jeden byl zraněn. Další zranění byla drobnějšího charakteru, stačilo ošetření na místě.

Celkem bylo už na stanovišti ZZS nebo v terénu ošetřeno 39 lidí (k 18:00 h.  30. 7. 2022). V 11 případech byla poskytnuta kyslíková terapie, dále ošerěují záchranáři oděrky, drobnější poranění nebo různá podvrtnutí bez potřeby hospitalizace.


31. 7. 2022

1:30 Hasiči drží plochu požářiště již pátou noc na stejných hranicích. Během nočních hodin se hasiči budou přeskupovat, provádět nutné servisní činnosti na technice a zajišťovat požární obranu evakuovaných obcí, Hřenska a Janova. V ranních hodinách bude opět zahájeno letecké hašení a pronikání pozemních jednotek do velmi těžce  přístupných lokalit NP České Švýcarsko.

10:55 Za včerejší den ošetřili zdravotníci 8 lidí a dnes dopoledne jednoho, celkově 40. Dnes je nasazen stejný počet osob jako včera, to je 750 hasičů. Stále platí strategie, kterou jsme si určili - na místě, která nám to umožňují vstupujeme na požářiště a dohašujeme prostor. Jedná se o náročnou činnost, hasiči si musí cestu i prořezávat přes popadané stromy, hlavně v lokalitě nad Hřenskem využíváme i lezeckou techniku, hasiči musí být jištěni na lanech. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v těžkém terénu a práce postupují pomalu. V lokalitách, které jsou problémové, hlavně kolem Hlubokého dolu nám pomáhá se zpřístupněním správa parku s lesní těžkou technikou.
Náročné lokality jsou Hluboký důl, lokalita kolem Bouřňáku, česko-německá hranice, lokalita Křídelní stěna, prostor nad Hřenskem, monitorujeme také soutěsky v údolí řeky Kamenice
Letecká technika je ve vzduchu a zasahuje na požářišti. V Hřensku hasí 6 vrtulníků (2x PČR, 2X AČR, 2x Slovensko) a 5 letadel (2x Švédsko Air Tractor, 3x AN-2).
Polský BlackHawk odletěl na plánovaný servis. 

Podařilo se nám díky nasazení jednotek posunout vnější zónu místa zásahu, uvolňujeme tak území obce Vysoká Lípa, obyvatelé se sem mohou vrátit. U dalších evakuovaných míst se v tuto chvíli uvolnění nepředpokládá. Koordinaci řídí Policie ČR.Vnější zóna je prostor vymezený pro vedení zásahu, je v něm nasazena technika a omezuje se zde volný pohyb osob a dopravních prostředků.

14:15 K naší stávající letecké podpoře (6 vrtulníků, 5 letadel) přibylo 5 německých vrtulníků Bundeswehru, každý s bambi vakem na 2 tisíce litrů. Zasahují v oblasti Borového dolu.

22:10 OSMÝ DEN POŽÁRU V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO SE HASIČŮM PODAŘILO ZMENŠIT PLOCHU ZÁSAHU

Hasičům se díky velkému nasazení daří s plameny bojovat. O víkendu bojovalo s požárem v národním parku 780 hasičů. S masivním nasazením počítá i v příštích dnech.

V neděli 31. července 2022 se hasičům podařilo zmenšit celkovou plochu zásahu v Českém Švýcarsku zhruba o pětinu, ze zhruba 3600 hektarů na 2860 hektarů. Díky tomu se mohli domů vrátit obyvatelé Vysoké Lípy, které odtud hasiči evakuovali v úterý večer. Ze zásahové plochy dále vypadly oblasti Janova a Kamenické stráně. U dalších evakuovaných míst se ale v tuto chvíli uvolnění ještě nepředpokládá.

Okolí Pravčické brány bylo klidné. V noci ze soboty na neděli se tam neobjevily žádné plameny. Hasiči, včetně hasičů-lezců prováděli průzkum, zda se nějaká ložiska ohně nerozhoří. Na místě probíhalo kácení nebezpečných stromů. 

Počasí přineslo dobré letové podmínky. Díky němu byl dnes nasazen dosud největší počet letecké techniky k hašení. Ve vzduchu byla veškerá zajištěná letecká technika (6 vrtulníků a 5 letadel), a dále s hašením pomohli opět němečtí kolegové, kteří přišli s nabídkou dalších vrtulníků. Nakonec jich z Německa pomáhalo deset. Letecká technika se soustředila na hašení nejvíce problematických míst nad Hřenskem, v oblastech Borového dolu, na česko-německé hranici na sever od Pravčické brány a nad Křídelní stěnou, v okolí Bouřňáku Větrovce.

Pracovníci lesní správy neustále kontrolovali požárem nezasažená místa národního parku, zda se neobjevila skrytá ohniska, a pomáhali hasičům se zpřístupněním terénu pomocí těžké lesní techniky.

Pravidelné tiskové mítinky k požáru NP Švýcarsko budou od zítřejšího dne v Hřensku u benzínky v časech 11h a 18h. V případě mimořádného vývoje budeme média informovat operativně zde na Twitteru o jiném čase. Organizované prohlídky místa zásahu zůstávají v časech 8h a 16h.


1.8. 2022

12:05 Noc byla relativně klidná, prováděli jsme neustálý průzkum, kontrolu požářiště, jestli nedošlo k rozhoření nových ohnisek. Žádná jsme neobjevili.Nasazeno je 900 hasičů, povolány odřady z celé republiky. Přijely posily s dalšími cisternami, čtyřkolkami, čerpadly a dalším technickým vybavením. Na místě je pře 200 cisteren. Pohybujeme se ve velmi náročném terénu. celková plocha je zmenšena zhruba o pětinu. ze zhruba 3 600 hektarů, 2 860 hektarů. Nasazení letecké techniky: 4 vrtulníky Česko, 2 vrtulníky Slovensko, 12 vrtulníků Německo, 3 letadla Česko, 2 Švédsko. Problémové lokality jsou Bouřňák, Větrovec, Křídelní stěna, Hřensko, Hluboký důl.  

22:00 POŽÁR V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO BYL VE 20:00 LOKALIZOVÁN!
Zítra bude 1028 hasičů pokračovat v požárním útoku ve stejné intenzitě jako dnes. Nyní se soustředíme na obměnu sil, udržbu techniky,
kontrolu požářiště a likvidaci drobných ohnisek v místech, která máme zcela pod kontrolou.
Dnes došlo k dalšímu střídání hasičů prakticky ze všech krajů, navýšili jsme počet hasičů (1028), máme přes 200 automobilových cisteren a 141 kusů další techniky (čerpadla, čtyřkolky). Navýšili jsme i počet hadic, jak pro dálkovou dopravu vody tak i na dohašování skrytých ohnisek. Máme nataženo 78 km hadic.
Na některých místech se nám podařilo ohniska prakticky zcela uhasit. Můžeme tak z těchto míst přesunout část techniky a využít ji jinde. Místo ale zcela neopouštíme,  je potřeba dohled nad místem a kontrolovat, zda se neobjeví další ohniska.
Zranění. Dnes čtyři lehčí zranění. Za celou dobu zásahu máme evidováno celkem 56 zranění, většinou lehčích.

2.8. 2022

7:45 Dnes bude 1028 hasičů pokračovat v požárním útoku ve stejné intenzitě jako včera. Nyní se soustředíme na obměnu sil, údržbu techniky, kontrolu požářiště a likvidaci drobných ohnisek v místech, která máme zcela pod kontrolou. Plocha se zmenšila zhruba na 600 hektarů

10:25 Další cíl je, co nejdřív požár zlikvidovat. Zaměřujeme se na skrytá ohniska a vytipováváme kritická místa. Používáme na průzkum drony s termovizí. Spolupracujeme s Národním parkem. Chceme aby prokáceli některá další nepřístupná místa. Soustředíme se i na údržbu nasazené techniky. Letecká technika: 5 vrtulníků, 5 letadel. (vrtulníky: 2 AČR, 2 PČR, 1 Black Hawk Slovensko) (letadla: 3 Antonov, 2 Air Tractor Švédsko)

23:00 Dnešní požární útok opět považujeme za úspěšný. Plocha požáru se zmenšila oproti včerejšímu dni o šestinu na současných 513 ha. Hasíme v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol jsme natáhli hadicové vedení, dále Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutězkách Kamenice a čelní stěny v Hřensku. Na místě máme přes 1 000 hasičů, přes 200 automobilových cisteren a další podpůrnou techniku. Stále natahujeme další dopravní a útočné vedení, abychom mohli efektivně likvidovat tyto těžce dostupné lokality. Hadicové dopravní vedení je natažené i v Hlubokém dole a je v případě potřeby možné pustit vodu i do SRN. Hasičům i dnes pomáhala s hašením letecká technika, 5 letadel a 5 vrtulníků. Příležitostně nám pomáhali s leteckým hašením i němečtí kolegové. Dnešní den se obešel bez zranění zasahujících hasičů. V nočních hodinách se zaměříme především na požární obranu, kontrolu již uhašených lokalit a likvidaci případných opakovaně rozhořelých ohnisek v těchto lokalitách.Budeme opět provádět střídaní a přeskupování sil před zítřejším dalším požárním útokem, kterému bude ještě předcházet letecký průzkum za pomocí dronů.

3.8. 2022

7:00 Noc byla klidná. Na požářišti nedošlo k žádným zásadním změnám. V nočních hodinách jsme se zaměřili především na požární obranu, kontrolu již uhašených lokalit a likvidaci případných opakovaně rozhořelých ohnisek v těchto lokalitách. Zasahujeme v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol jsme natáhli hadicové vedení, dále Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutěskách Kamenice a čelní stěny v Hřensku. V ranních hodinách provádíme dronový průzkum než vzlétnou vrtulníky a letadla. Na místě máme přes 1 000 hasičů, přes 200 automobilových cisteren a další podpůrnou techniku. Včerejšek se obešel bez zranění zasahujících hasičů. Letecká podpora má breefing v 8:00. Ve vzduchu by měla bát v 9:30.

10:00 Plochu požáru jsme zmenšili na 498 hektarů. Zasahujeme v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol jsme natáhli hadicové vedení, dále Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutěskách Kamenice a čelní stěny v Hřensku. Ve vzduchu je pět vrtulníků (Sokol, Mi-17 AČR, Black Hawk ASR, 2x Bell PČR). Švédská letadla jsou nasazena na Křídelní stěně. Letadla Antonov An-2 budou nasazena kolem 15 hodiny.

20:15 Problémy během dne byly u Pravčické brány a Křídelní stěny, většinou na německé straně. Mají tam více ohnisek. Pomáhali jsme Němcům. Nataženo vedení a napojení na německou stranu. V soutěsce řeky Kamenice bylo provedeno několik shozů vrtulníky. Letadla Antonov byla dnes nasazena na Bouřňák a Větrovec. Ve večerních hodinách je situace už klidnější. Plocha požáru se zmenšila na méně než 500ha. Dnes tři (po 18h čtyři) zranění. Celkem 61. Místo požáru navštívil i šéf slovenských hasičů plk. Mikulášek, osobně navštívil základnu pilotů slovenských vrtulníků v doprovodu generálního ředitele HZS ČR generálporučíka Vladimíra Vlčka. Večer jsme využili na přeskupení sil a prostředků na místa, kde je aktuálně potřebujeme. Zítra podle vývoje situace.


4.8. 2022 

 7:00
V noci byl prováděn průzkum drony nad Pravčickou bránou a podél německé hranice. Bylo objeveno několik ohnisek, která se dohašují. Plocha je stále menší než 500 hektarů.

10:15 Plocha požáru snížena na 443 hektarů. Hlídáme situaci pod Křídlovou stěnou, Bouřňák, Větrovec. Tam budou nasazeny vrtulníky. Měníme strategii nasazení letecké techniky. Letadla dopoledne zůstávají na zemi. Vrtulníky masivní shozy za sebou na větší místa v systému "vlak". Od začátku nasazení bylo ve voze Golem ošetřeno 80 hasičů.

15:40 Zasahuje více než 1000 hasičů, 200 cisteren, 6 vrtulníků a švédská letadla Air Tractor. Hasiči lezci prozkoumávají terén, vytipovávají ohniska a místa na umístění nádrží na další plnění, aby to vrtulníky měly k ohniskům co nejblíž. A hašení bylo co nejúčinnější. Vysoké teploty naši práci ztěžují.

20:00 Včerejší pokus o průzkum z vrtulníku nebyl zcela úspěšný. V okolí bylo více ohnisek a vrtulník by je rozfoukal, pokusíme se najít jiný způsob jak se do tohoto prostoru dostat. Létalo 5 vrtulníků na Pravčickou bránu a Křídelní stěnu. Švédská letadla hasila na Bouřňáku. Zřizujeme pevná místa jako pozorovací stanoviště, která pak budou sloužit členům NP. Stejně tak naše čerpací stanoviště, která máme rozmístěné po parku, budou sloužit pro jednotky, které v parku budou dělat dohlídku. Tak aby měly rychlý přístup k zásobě vody. Stanoviště budou na strategických a problematických místech. Včera bylo jedno lehké zranění. Hasič si vykloubil palec, sám si ho vrátil zpět, ale nechal se preventivně zkontrolovat záchranáři, opět se vrátil na místo požáru.


5. 8. 2022

 
7:05
Během noci jsme prováděli průzkum drony v severní části území. Stále se tam objevují ohniska, na která jednotky reagují. Přeskupili jsme některé síly a prostředky, abychom na ně lépe dosáhli. Jižní strana území je klidná, tam děláme jen dohlídky. Během noci nikdo nebyl zraněn.

 
9:00
V terénu máme přes tisícovku hasičů, prakticky ze všech krajů. Ústecký kraj tam má přes 300 hasičů profesionálních i dobrovolných, ve štábu pracuje zhruba 20 příslušníků HZS Ústeckého kraje. Naši leteckou podporu by měly dnes posílit dva letouny Canadair z Itálie. Švédské letouny Air Tractor by se měly odpoledne vrátit do své vlasti.


10:30 Hlavní soutředění sil a prostředků na sever (Bouřňák, Větrovec, Hřensko).Ve vzduchu je 5 vrtulníků na shozy vody plus jeden řídící. Opět sytém vláček, velké množství vody na jedno místo. Italské Canadairy (jeden shazuje 6000 litrů) nasaeny odpoledne v oblasti Gabrieliny stezky.


20:45 Proběhlo jednání ministryně životního prostředí, zástupců NP a GŘ HZS o dalším postupu předávání místa požáru. Italské stroje se zapojily po 15h do hašení. Většina sil a prostředků se zaměřila na sektory v severní části od řeky Kamenice. Nejvíce práce máme stále v nepřístupném terénu ve skalách nad Hřenskem. Tam musíme prozkoumávat terén a dohašovat drobná ohniska. Kolem oltářního kamene se nám podařilo uhasit hodně skrytých ohnisek. Dílčí úspěchy jsme zaznamenali také v oblasti Bouřňáku, nejvíce problémů je ale stále na jeho vrcholu, kam vrtulníky shazují vodu. Skrytá ohniska jsou ve skalních štěrbinách. V oblasti Větrovce jsme uhasili také hodně ohnisek, tam zaznamenáváme dílčí, ale významné úspěchy. Přesunutí sil a prostředků z jižních sektorů na sever pomohlo k rychlejšímu postupu a likvidaci více ohnisek. Jižní dva sektory (na jih od řeky Kamenice) jsou zcela uhašeny a bez problémů. Necháváme na místě jen několik hasičů na dohlídky. Během páteční noci a soboty ráno budeme opět volit taktiku s ohledem na leteckou podporu a aktuální situaci po průzkumu drony. Ty vzlétnou i dnes večer, opět na průzkum všech sektorů.


6. 8. 2022

 7:30
Noc byla klidná. Byl proveden dronový průzkum. Nalezena dílčí ohniska v severní části prostoru nad Hřenskem a Křídelních stěnách. Na nich se pracuje.

10:30 Silný vítr, který přišel před studenou frontou v pátek večer, rozfoukal některá ohniska požáru v oblasti Větrovce a Oltářního kamene. Tam jsme zaznamenali i plamenné hoření a nasadili na místo více hasičů. Vítr nás také donutil na nějakou dobu stáhnout jednotky z některých oblastí, kde docházelo k padání požárem poškozených stromů. V noci se situace uklidnila a jednotky se vrátily zpět na pozice. Ráno opět vylétly drony s termovizí a objevily několik ohnisek požáru. Déšť nebyl tak vydatný jak bychom potřebovali, budeme sledovat meteorologickou situaci, ale bohužel v oblasti Hřenska dnes pravděpodobně žádné srážky nespadnou.
Dva letouny Canadair dnes budou létat nad Bouřňákem, pět vrtulníků udělá „vláček“ nad Křídelní stěnou. Jeden vrtulník dohlíží na letový provoz. Stále platí, že jižní sektory jsou zcela uhašeny, na místě zůstává část hasičů na dohlídku. Dnes se vystřídala část profesionálních i dobrovolných hasičů z několika krajů, stále na místě necháváme tisícovku hasičů. Od začátku evidujeme stovku zraněných. Včera 10 lehce zraněných.

20:20 Italská letadla mezi 14-15 hodinou vystřídala posádky a dotankovala. Po 15. hodině byla opět ve vzduchu a pokračovala ve shozu na stejném místě, tedy v oblasti Bouřňák a Větrovec. Podle informací od velitele přímo z terénu je hašení letadly účinné. Jeden ze slovenských vrtulníků musel odletět na pravidelnou revizi.

Všechny síly teď směřujeme do oblasti nepřístupných míst kolem Pravčické brány, skal nad Hřenskem v západní části a na oblasti Větrovec a Bouřňák. Z jednotlivých sektorů chodí pozitivní zprávy a ohniska se objevují v menší intenzitě než v minulých dnech. Není také takové vedro a vítr je slabší než jsme čekali. Hasičům se pracuje lépe než v minulých dnech. Nezaznamenáváme výraznější plamenné hoření, ohniska jsou spíše jako žhnutí podrostu a jehličí. 
Stále připravujeme místa pro zásobu vody. Čerpací stanoviště necháme na strategických a problémových bodech pro případné dohašování, až místo požáru opustíme. Během dne jsme měli pět zranění, všechna lehká. Od neděle ukončíme živý stream, dokumentaristi se teď soustřeďují na detailní mapování místa požáru. 


7.8. 2022
 
10:00
Noc byla velmi klidná. Večer, drony, které prováděly průzkum, našly několik ohnisek. Na ta jsme se zaměřili. I ranní průzkum dronů ohniska objevil, ale nebylo jich mnoho. Likvidujeme je. Dnes je na řadě pozemní průzkum v nepřístupném terénu v oblasti Bouřňáku, ještě před nasazením dvou italských letadel. Letadla dnes budou nalétávat na Bouřňák a Větrovec. Čtyři vrtulníky na Křídelní stěnu a východní část od Pravčické brány. Létat budou ve vláčku. Jeden vrtulník je dohledový. Stále se zaměřujeme na nepřístupná místa v západní části skal nad Hřenskem, úseky pod Pravčickou bránou, Bouřňák a Větrovec. Soutěsku dnes budeme detailně opět procházet a připravovat na předání. Připravujeme místa pro čerpací stanoviště, která tu zanecháme po odjezdu pro požární dohlídku. Je potřeba pro nádrže zajistit stabilní dálkovou dopravu vody. Snažíme se po sobě také uklízet, podél cest odstraňujeme poškozené hadice, rovnáme techniku a připravujeme se na předání některých oblastí, zejména v jižní části parku. Proběhlo opět střídání hasičů z některých krajů.

20:00 Vytváříme obranný průsek z Mezní louky severně k hranici s Německem. Slouží jako komunikační cesta pro pohyb hasičů a techniky a jako prevence proti šíření požáru mezi úseky. Od 15 hodin byla dvě italská letadla nasazena na Křídelní stěnu. Vrtulníky byly nasazeny v oblasti Větrovce na lokální ohniska. Večer opět vzlétly průzkumné drony s termokamerou. Z jednotlivých úseků chodí pozitivní zprávy, nacházíme jen velmi malá, několikametrová ohniska bez plamenného hoření. Dokončili jsme přípravu čerpacích stanovišť, která zůstanou po odjezdu jednotek v oblasti Mezná a Mezní louka (rybník a nádrž) a Pravčická brána (montované nádrže). V pondělí brzy ráno odletí dvě letadla Canadair. Italská strana si je vyžádala zpět. Plochu požáru jsme výrazně zmenšili, už evidujeme jen lokální ohniska, na větší ploše již nehoří. Největší problémy máme na návětrných stranách skal nad Hřenskem z jihu a západu. Jižní sektory jsou čisté.V pondělí navštíví místo požáru ministr vnitra. Ve 12h by měl vystoupit na tiskové konferenci spolu s generálním ředitelem HZS ČR. 8. 8. 2022

7:30 Dnes v noci byl klid. Ranní průzkum dronů zaznamenal několik jednotlivých ohnisek v oblasti Pravčické brány a Bouřňáku. Ta likvidujeme.

12:00 Plocha požáru se zmenšila na 154 hektarů. Dnes v 8:00 jsme Národnímu parku předali 434 hektarů lesa. 

Nasazeno je 1005 hasičů, v průběhu týdne by mělo docházet k řízené redukci jednotek. Probíhá hašení jednotlivých ohnisek v oblasti Křídelních stěn. Tam zasahují i vrtulníky. V okolí Bouřňáku a Větrovce jsou jednotlivá ohniska typu pařezu. Lokality nad Hřenskem, sever od Pravčické brány, Bouřňák, Větrovec, Křídelní stěna. Soutěsky jsou z větší části bez ohnisek, kontrolujeme pomocí dronů, těžko přístupný terén, nepřístupné pro pěší. Hasí 4 vrtulníky plus 1 štábní. Zajišťují lokalitu nad Křídelní stěnou a dále dle aktuální potřeby. Letadla AN 2 budou létat odpoledne. Nádrž Milada je po odletu italských letadel dnes volná. Čisté jsou Soutěsky až na jedno problematické místo, které je dosažitelné jen z vody. Tam nasazujeme vrtulník. Pokračujeme ve vytvoření obranné linie, která navazuje na stejnou zněmecké strany. Čištění sektorů je mravenčí práce,
procházení požářiště, obkopávání, prolévání vodou. V oblasti Mezná a Mezní louka jsme umístili několik nádrží pro další potřebu.pro další potřebu.


 


V oblasti Pravčické brány a Gabrielině stezky máme nataženo vedení a umístěnu 15 kubíkovou nádrž. Zajišťujeme další zdroje vody, sanujeme nedostatek požární vody, která chybí pro kontrolu a prevenci před případnými ohnisky. Zajištěné jsou zdroje na Mezné a Mezní louce, také v lokalitě kolem Pravčické brány.


9.8. 2022

7:00 Dnes v noci byl klid. Drony objevily ohniska v okolí Pravčické brány a Bouřňáku. Ta likvidujeme. Pohybujeme se na ploše přibližně 100 hektarů. Přibližně 850 hasičů zasahuje. Předpokládáme ještě střídání odřadů, ale postupně budou do pátku síly a prostředky redukovány. Pak by mělo být místo pod kontrolou ednotek z Ústeckého kraje.


 


 Nasazení bude koordinováno se správou NP. Nyní jsou stále přítomné odřady, utlumuje se činnost jednotek dobrovolných hasičů z Ústeckého kraje. Důvodem je zmenšování plochy, kde zasahujeme, odpočinek, údržba techniky a zároveň se jednotky připravují na zajištění místa po odchodu odřadů. 

9:50 Zasahujeme na ploše asi 80 ha, kde se nachází jednotlivá ohniska. Ve vzduchu bude dnes nasazeno 6 vrtulníků, z toho 5 bude provádět hasební práce, jeden vrtulník koordinuje provoz. Nasazeny 2x vrtulníky PČR, 2x AČR, 1x SVK, budou se pohybovat v lokalitách Křídelní stěny, Pravčické brány, Malinového a Borového dolu. Letadla Antonov zatím létat nebudou. Ráno jsme správě Národního parku předali část sektoru č. 3, viz mapa. Předaná je už tak celá jižní část z celkové plochy zásahové zóny, zatím to ale nemá vliv na návrat evakuovaných osob.

Pracujeme na tom, abychom předávali další části území. V předaných sektorech jsou zřízeny
kontrolní body a je potřeba provádět monitoring. Dnes předpokládáme nasazení asi 850 hasičů. Stále jsou přítomné odřady z celé republiky. 

20:00 Pracujeme na tom, abychom mohli zítra dopoledne předat další území do správy Národního parku. Nepředpokládáme zatím návrat obyvatel do evakuovaných obcí. Stále připravujeme místo zásahu na předání i po technické stránce, aby byla zabezpečena dodávka vody a natažena hadicová vedení.


10. 8. 2022
 7:00
V noci drony zaznamenaly ohniska v okolí Pravčické brány a na západ od Bouřňáku. Jedno ohnisko jsme likvidovali nad Hřenskem. Jedná se o malé plochy. Nasazeno dnes máme přibližně 800 hasičů. Plocha, na které zasahujeme, je přibližně 60 hektarů. Dnes je v plánu začátek redukce některých hasících odřadů z jiných krajů. Pracujeme na tom, abychom mohli předat další území do správy Národního parku.


10:00 Během dopoledne jsme předali správě NP další část území, konkrétně část sektoru č. 1. Je to plocha na východ od Pravčické brány, přes Gabrielinu stezku - viz mapa. Předané území je z velké části z východu lemováno vytvořenou obrannou linií, kterou ve spolupráci s NP prořezáváme a čistíme od dřeva tak, aby byla dostupná pro zásahovou techniku až na sever k hranici s Německem. Platí, že na předaném území musí probíhat pravidelné hlídky - zajišťuje si správa NP. Už postupně redukujeme sily a prostředky z republikových odřadů. 


Z HZS krajů jsou tu dva druhy odřadů: a) určené k hašení v terénu, b) určené k čerpání a zajištění dálkové dopravy vody velkokapacitními čerpadly. Čerpací odřady zůstávají podle současných předpokladů až do pátku. Odřady pro hašení budou postupně končit. Dnes odjede asi stovka hasičů z HZS krajů Olomouckého, Zlínského, Pardubického a Královéhradeckého. Následující dny bude redukce pokračovat.
V terénu pracujeme na tom, abychom uvolnili Národnímu parku další části území. K otevření komunikací bude možné přistoupit až ve chvíli, kdy to bude pro veřejnost bezpečné. Opatření, za jakých okolností a komu bude vstup umožněn, bude koordinovat Policie ČR, zástupci NP a obce.
 

11. 8. 2022

7:00 Drony objevily znovu několik ohnisek v okolí Pravčické brány a Bouřňáku. Zasahujeme na ploše přibližně 50 hektarů.  V akci je 630 hasičů s 250 kusy techniky.


 .

Budeme předávat další část území Národnímu parku. A podle plánu budeme redukovat některé hasící odřady z jiných krajů. Je to asi 150 hasičů z krajů Jihočeského, Jihomoravského, Plzeňského, Karlovarského, Vysočiny. 


10:00 Ve vzduchu bude dnes létat pět vrtulníků, z toho čtyři budou provádět hasební práce. Zaměří se na lokality: sever od Pravčické brány, Stříbrné stěny, Borový a Mezní důl, západ od Bouřňáku. Území stále připravujeme tak, aby měly národním parkem nasmlouvané dobrovolné jednotky připravené v terénu mobilní čerpadla, hadicové vedení i nádrže s vodou.

 

A3_11_media.jpg


13:30
Aktuálně předáváme do správy NP větší část území, které bylo součástí zásahové zóny. Už před pár dny jsme kompletně dočistili od ohnisek a předali sektor č. 4, nyní se nám to samé podařilo i se sektorem č. 3. Ze sektoru č. 1 jsme dnes předali prostor nad Hřenskem, ze sektoru č. 2 je to území od České silnice až po lokalitu kolem Větrovce.Díky velkému nasazení všech hasičů v terénu a využití letecké techniky se nám podařilo významně snížit plochu, na které zasahujeme. Jednotky se pohybují nyní na území o rozloze asi 50 hektarů, celková plocha námi vymezených sektorů, které ještě nejsou předány NP je asi 785 hektarů.
 

12.8. 2022

7:00 V noci byl klid. Drony našly několik drobných ohnisek v okolí Pravčické brány a Bouřňáku, která jsme zlikvidovali. Odřady z jiných krajů postupně balí a odjíždějí. Na místě zůstávají odřady z Prahy, Liberce a Moravskoslezský kraj. V zásahu je přibližně 120 hasičů.

12:40 Dnes v 15:00 by předáním celého území zásahu měla být ohlášena likvidace požáru. Koordinaci další činnosti přebírá štáb HZS Ústeckého kraje. Bude s Národním parkem koordinovat činnost dohledů dobrovolných jednotek a Národního parku. Dohlídky bude vykonávat 72 dobrovolných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 22 dobrovolných jednotek. Na místě bude operovat celkem 6 profesionálních jednotek, 3 z HZS ÚK a 3 ze školících zařízení HZS. Celkem se jedná o 40 profesionálních hasičů. Po celou dobu zásahu se na požářišti vystřídalo více než 6000 hasičů s 400 kusy techniky. Masivní nasazení vrtulníků dnes končí. Vrtulníky budou povolávány podle potřeby standardní cestou. Technika odřadů by měla opustit prostor nejpozději do sobotního rána. Tak, aby se mohli obyvatelé evakuovaných obcí vrátit do svých domovů. Štáb velitele zásahu se přesouvá do objektu národního parku v Mezní louce.
 
15:00
 Celé území zásahu bylo předáno Národnímu parku a byla oznámena likvidace požáru. Navazuje fáze tak zvané Technologické pomoci, kterou koordinuje štáb HZS ústeckého kraje. Dohlídky vykonává 72 dobrovolných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 22 dobrovolných jednotek. Na místě operuje celkem 6 profesionálních jednotek, 3 z HZS ÚK a 3 ze školících zařízení HZS. Celkem se jedná o 40 profesionálních hasičů.

13. 8. 2022

7:00 V noci byl klid. Drony objevily tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu. Dnes pokračuje fáze tak zvané Technologické pomoci, kterou koordinuje štáb HZS ústeckého kraje.

2X9A5313.jpg

Dohlídky vykonává 72 dobrovolných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 22 dobrovolných jednotek. Na místě operuje celkem 6 profesionálních jednotek, 3 z HZS ÚK a 3 ze školících zařízení HZS. Celkem se jedná o 40 profesionálních hasičů.

18:00 Průběh dnešní technologické pomoci v Národním parku České Švýcarsko, koordinovaný HZS Ústeckého kraje, byl poklidný. Dohlídky vykonávané dobrovolnými jednotka mi ve spolupráci s revírníky Národního parku probíhaly pravidelně. Objevená ohniska typu doutnajícího pařezu byla důkladně likvidována. Profesionální jednotky koordinovaly činnost hlavně nad stěnami u Pravčické brány kvůli bezpečnosti. Jednotky HZS ze školících středisek měly na starosti především dopravu vody v hadicovém vedení na vytypovaná místa. Do oblasti Pravčické brány bylo z důvodu prevence uskutečněno několik shozů německými vrtulníky. Nastoupí opět dronový průzkum. Od středy se na něm bude podílet i armáda.


14. 8. 2022

 

  Hřensko 14. 8. 2022

7:30 Ve včerejších večerních hodinách vrtulníky provedly několik preventivních shozů do oblasti Křídelních stěn. V noci byl klid. Drony dnes objevily 6 míst se zvýšenou  teplotou v okolí Pravčické brány a 1 v oblasti Gabrieliny stezky. Dnes pokračuje fáze tak zvané Technologické pomoci, kterou koordinuje štáb HZS ústeckého kraje.  Dohlídky vykonává 72 dobrovolných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 21 dobrovolných jednotek. Na místě operuje celkem 6 profesionálních jednotek, 3 z HZS Ústeckého  kraje a 3 ze školících zařízení  HZS ČR. Celkem se jedná o 40 profesionálních hasičů. Včera odpoledne bylo objeveno několik malých ohnisek v oblasti Stříbrných stěn,  které dohlížející jednotky zlikvidovaly pomocí vody ze zádových vaků. Dnes se na všechny jmenované lokality zaměříme a provedeme několik shozů z vrtulníků a následný průzkum na zemi. Během dne bude provedena plánovaná výměna dohlížejících jednotek.
Zdroj: HZS Ústeckého kraje