Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Členství v SDH

15.06.2017
Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS) můžete získat od šesti let.
 
Řádnými členy od šesti do osmnácti let jsou tzv
. mladí hasiči. Ti se zhruba do šestnácti let zúčastňují hasičských soutěží, učí se otázky prevence atd. Od šestnácti let mohou být aktivněji zapojováni do akcí činných hasičů.
 
Činným členem se může stát každý, kdo je starší osmnácti let. Po dovršení tohoto věku může být člen na jeho vlastní žádost a podnět velitele JSDH zařazen do výjezdové jednotky zřizované obcí.
Po projevení zájmu se stanete ,,Čekatelem na členství“. Tento statut budete mít nejméně 2 měsíce. Za tu dobu budete mít možnost poznat, jestli se Vám práce ve sboru líbí a vedení sboru zase pozná blíže Vás a Vaši povahu. Poté můžete být přijat za člena sboru.
Členové SH ČMS mohou být i členové přispívající.
Přispívajícím členem se stane fyzická osoba starší osmnácti let, která se nemůže stát členem, anebo ze závažných důvodů nemůže plnit povinnosti činného člena.
 
Každá obec v ČR má, podle § 29 zákona č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinnosti zajistit požární ochranu. Pokud toho není schopna, musí se domluvit s jinou obcí.
Obec zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH), která provádí hašení požárů, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a další. Udržuje akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH a požární ochrany, zajišťuje péči o členy JSDH a mnoho dalších.
Zařazením člena do obecní jednotky vzniká oběma stranám mnoho povinností a závazků. Obci především finančních, členovi pracovních. Proto je žádoucí, aby tento vztah byl upraven smluvně (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Člen jednotky musí být zdravotně i odborně způsobilý. Různá odborná příprava, cvičení, pravidelné preventivní lékařské prohlídky, údržba techniky atd. zaberou spoustu volného času. O všem je vedena dokumentace, takže i administrativa velitele jednotky není malá.
Každý člen JSDH se musí jednou za rok podrobit zdravotní prohlídce. Fyzické testy člen JSDH neskládá. Proto, aby se člověk stal dobrovolným hasičem, nezáleží na tom, jestli má vysokou školu, a když na to přijde ani ukončené základní vzdělání. Dobrovolným hasičem se může stát každý, kdo chce pomoci, má kladný přístup k práci, umí vycházet s kolektivem a zajímá se o techniku.

1