První kroky nové ombudsmanky

Hasiči//Profesionální hasiči/Organizační složky HZS ČR/Ombudsman

24.03.2017
První kroky nové ombudsmanky

Od 1.3.2017 mají profesionální hasiči HZS České republiky svého ombudsmana. Tedy přesněji ombudsmanku, paní Ing. Jarmilu Čičmancovou Ph.D., která do konce roku 2014 zastávala funkci krajské ředitelky HZS Zlínského kraje. 
j.jpg

Jako první po nástupu do funkce ombudsmanky si paní Čičmancová stanovila úkol navštívit jednotlivé HZS krajů a osobně se představit těm, se kterými bude komunikovat a jejichž případné dotazy, problémy nebo nesnáze chce pomoci řešit. Slíbila také, že její první kroky povedou mezi bývalé podřízené ve Zlínském kraji. Neuplynul ani měsíc od jmenování do funkce a svůj slib paní ombudsmanka splnila.
b.jpg

V doprovodu současného krajského ředitele HZS Zlínského kraje plk. Ing. Víta Rušara zavítala v dnešních dopoledních hodinách na instrukčně – metodické zaměstnání velitelů čet a družstev stanic profesionálních hasičů územního odboru Kroměříž. Možnosti setkání s novou ombudsmankou využila také řada dalších příslušníků a zaměstnanců, kteří mají své pracovní působiště na kroměřížské požární stanici.

Po vřelém přivítání paní Čičmancová objasnila přítomným důvody, které ji vedly k rozhodnutí tuto funkci přijmout. Uvedla také, že chce své předchozí zkušenosti a znalosti z problematiky činnosti profesionálních hasičů využít při řešení pracovně – právních problémů a chce být nápomocna i v případech porušování práv, diskriminace, jednání v rozporu s právními předpisy, šikany a problémů spojených s výkonem služby příslušníků nebo výkonem práce občanských zaměstnanců sboru. Přítomným ale také připomněla, že v její kompetenci nebude řešení soukromých záležitostí příslušníků a zaměstnanců a řešení problémů ve vztahu k jednotkám dobrovolných hasičů obcí. V závěru svého vystoupení ještě také zmínila rozsah a místo své působnosti, charakter svého pracovního úvazku a svou přímou podřízenost generálnímu řediteli HZS ČR.
bb.jpg

Ještě než paní Čičmancová ukončila svou premiérovou návštěvu hasičů v pozici ombudsmanky, odpověděla při závěrečné diskuzi na první z řady dotazů, které ji v její funkci čekají. Závěrečné diskuze využili hasiči i k dotazům na krajského ředitele plk. Ing. Rušara.

Více o historicky první ombudsmance profesionálních hasičů také na:

http://www.hzscr.cz/clanek/prvni-hasicskou-ombudsmankou-bude-jarmila-cicmancova-byvala-reditelka-hzs-zlinskeho-kraje.aspx .

Autor: por. Bc. Libor Netopil, tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

1