Pří pálení klestí a zahradního odpadu buďte opatrní!

HZS Kraj Vysočina//Žhavé aktuality/Z regionů

07.03.2017
Pří pálení klestí a zahradního odpadu buďte opatrní!

Na Vysočině se pomaličku probouzí jaro a lidé začínají pPří pálení klestí a zahradního odpadu buďte opaostupně uklízet zahrádky. Mnohdy si však neuvědomují, že stačí opravdu jen chvilička nepozornosti, slabý poryv větru a z malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovaně šířit. Hasiči na Vysočině se každoročně potýkají s desítkami až stovkami požárů suché  trávy a suchých travních porostů. I když se většinou tyto požáry obejdou bez větší majetkové škody, najdou se výjimky, kdy je majetková škoda opravdu značná. Majetkové škody, které za sebou tyto požáry zanechají, jsou ovšem bezvýznamné oproti ztrátám na životech nebo úrazům, ke kterým při nich každoročně dochází. V letošním roce si už takovýto požár vybral svoji daň. V sobotu večer zemřel na Žďársku při pálení klestí senior.

„Slunečné počasí přímo vybízí k úklidům zahrádek.  V souvislosti s touto činností by občané měli pamatovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „vyčistit“ svoji zahrádku může zaplatit i pětadvacetitisícovou pokutu,“ upozorňuje krajský vyšetřovatel  požárů kpt. Ing. Jiří Zelenka.

A jak si tedy počínat při spalování?

„Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně“, dodává Zelenka.

Několik užitečných rad:

 • Ještě před samotným zahájením spalování  je nutné zvolit vhodné místo, které bude dostatečně vzdálené od objektů a lesních porostů.

 • Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření.

 • K podpalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín apod.

 • Velmi důležité je také vybavit se dostatečnou zásobou hasebních látek.

 • Při silném větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.

 • Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru.

 • Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste.

   

  Jak ohlásit pálení hasičům?

„Ohlášením pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd.“, uvedl kpt. Ing. Martin Totek, koordinátor Krajského operačního a informačního střediska.

Ohlášení pálení se provádí elektronicky a to vyplněním formuláře, který naleznete na webových stránkách HZS Kraje Vysočina v sekci „Pálení klestí“.

 

„Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám občany navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí na počítači operačního důstojníka. Pálení je také možné nahlásit telefonicky a to na číslech 950 270 102 – 106. Při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení,  přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět“, dodal Totek.


 

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová  - tisková mluvčí

HZS Kraj Vysočina